Van diep donker gat, naar de vervulling in Jezus.

Nooit eerder zag ik zoveel leegte bij mensen als de laatste tijd.
Wanhoop in de ogen van de mensen die ik sprak.
Of leegte en verdriet.

Zou het erger geworden zijn,
of laat de Heer het gewoon meer zien?

Het was al laat in de avond dat ik een vrouw aan sprak op een station.

‘Mevrouw, heeft iemand u ooit verteld dat God van u houdt?’

Het leek wel of ik een knopje indrukte bij deze mevrouw.
Ze begon meteen te huilen; tranen stroomden over haar gezicht, en ze begon te vertellen dat ze het wel eens had gehoord.

Nadat ik het evangelie uitgebreid had verteld en ze het gebed om Jezus de Heer van haar leven te maken had meegebeden, vroeg ze zelf of ik wilde weten waarom ze huilde.

Ze begon te vertellen hoe ze zich verkocht als prostituee. Hoe ze aan allerlei soorten drugs verslaafd was geraakt, en ook gokte. Alles leek ze kwijt te raken. Een jaar lang had ze al een maatschappelijk werker, daardoor ging het nog enig sinds.

Toen vroeg zei ze: ‘Ik was vroeger een man en heb me jaren geleden laten opereren. Wat vind je daarvan?’

‘Nou, ik zal u vertellen dat het niet zoveel uitmaakt, wat ik daarvan vind, maar ik geloof wel dat God een man maakte, en een vrouw en dat het goed was toen hij u maakte. Ik geloof dat wanneer die leegte in uw hart toen al gevuld was met de liefde van God, u het nooit had gedaan. Alle dingen die u net opnoemde, de verslavingen, het weggeven van uw lichaam, het willen hebben van geld, en het veranderen van uw geslacht, komen voort uit een gebrek aan identiteit. Als u gaat begrijpen hoe lief God u heeft, zullen al deze dingen verdwijnen.

De bijbel zegt: ‘Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.’ Matt.6:33

Wanneer u dat gaat doen, zal u een ander leven krijgen.

Jezus zei tegen een vrouw die ook zoveel zonden had gedaan in haar leven..
Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben. Joh. 4:10
Als je de gave van God kende, dan zou je de vervulling bij Hem hebben gezocht. En hij zou je hart vervullen met Zijn liefde, met Zijn redding, met Zijn vervulling. Met levend water.

Joh. 7:37,38
Alle dorstigen, kom tot de wateren,
en u die geen geld hebt, kom,
koop en eet, ja, kom, koop zonder geld,
zonder prijs, wijn en melk.
Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is,
en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar Mij, eet het goede,
en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.

Zoek Hem en Hem alleen, en Hij gaat u vervullen.

Jes.55:6-7
Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is,
roep Hem aan terwijl Hij nabij is.
Laat de goddeloze zijn weg verlaten,
de man van ongerechtigheid zijn gedachten.
Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen,
tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *