Bidden naar Zijn wil en in geloof.

Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is. En dat Hij beloont wie Hem zoeken. Hebreeën 11:6

Vroeger als jong meisje plukten we een boterbloempje of een madeliefje. Hiermee bepaalden we een soort lot. Het ene blaadje trokken we van het steeltje af en zeiden.. ‘ Hij houdt wel van me’ en bij de volgende ‘hij houdt niet van mij.’ Misschien wel, misschien niet.

Heel veel christenen leven ook zo wanneer ze bidden. Misschien wil God me genezen. Misschien is God bij mij. Misschien wil Hij tot mij spreken. Ik las laatst ergens… ‘De discipelen waren in een storm, maar wat een troost, Jezus was in hun boot.’ Jezus is niet je mascotte die je geluk brengt of alleen maar troost geeft in je boot.

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven.

En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? Markus 4:39-40

Jezus zegt niet: ‘Ach, ik snap het hoor, Ik was bij je he! Het is niet erg. Je weet nu in elk geval dat Ik erbij was.’ Hij vraagt: ‘Heeft u dan geen geloof?’ Hij confronteert. Ze hadden al zoveel gezien van Jezus.

Een tijd geleden lag mijn man ziek op bed. Mensen kwamen kijken en zeiden voor hem te gaan bidden. Ik vroeg bij iedereen die dit zei, of ze geloof hadden voor genezing. Niemand had dit echt. ‘Nee, dat niet, maar bidden is toch altijd goed?’ Of: ‘De opdracht is toch gewoon te bidden voor elkaar?’ Ik zei ze dan niet te bidden. God is niet onder de indruk van ‘testgebeden’ Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen… Ik maakte hier geen vrienden mee. Mensen waren zelfs boos dat ze niet mochten bidden.

Het geeft blijkbaar een soort goed gevoel wanneer je kunt bidden. Een gevoel dat je in ieder geval ‘iets’ aan het doen ben, in je verdere onmacht om niets te kunnen doen. Een goed gevoel voor je ziel. He, fijn hoor. Het was weer zo fijn om te bidden voor al die dingen. Ik kon verder niets doen, maar wel bidden. Dat deden de discipelen ook toch? Ik heb geen geld, kan verder niets doen, maar wat ik heb dat geef ik u. Ik ga voor je bidden. Nee, dat staat er niet…

‘Geld heb ik niet,’ zei Petrus, ‘maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus uit Nazareth, sta op en loop!’ Handelingen 3:6

Mensen leggen hele gebedslijsten neer om samen te bidden. Ik zie nergens in de Bijbel terug dat het zo moet. Hele groepsapps worden met elkaar gedeeld wat er aan de hand is. Die heeft kanker, laten we daarvoor bidden. Die en die hebben huwelijksproblemen en daar moeten we voor bidden. Heb je al gehoord van die ouders? Zij kunnen hun kinderen niet opvoeden en dreigen met jeugdzorg te maken te krijgen. Een geoorloofd verhaal om er dan over te kunnen praten is zeggen dat je ervoor gaat bidden. Of gewoon geoorloofd kunnen roddelen? Ik heb dat zelf ook gedaan. Ik ervaarde er meestal onvrede over. Een soort schuldgevoel bekroop me. Wetend dat dit het niet is, maar ja wat dan? De Bijbel geeft instructies voor gebed.

Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Markus 16:18b

Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovige gebed Letterlijk: het gebed van geloof zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Jacobus 5:14-15

Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Jacobus 5:13 Heb je last van lijden? Ga zelf bidden! Ooit zat ik op een school voor pastorale counseling. De man zei: Niemand kan zo goed de nood uitbidden als jij zelf. Je ervaart zelf de nood het grootst. Dus bid en geloof dat je het ontvangen hebt wanneer je bidt. Onderzoek wel eerst Zijn wil. Je kunt gaan bidden voor een relatie die God niet voor je wil, maar dat gaat hem niet worden. Zoek eerst Zijn wil en dan bidden. Ook wordt vaak gebeden of een relatie van iemand kan herstellen, terwijl God richtlijnen geeft.. Vrouwen respecteer je man en mannen heb je vrouw lief bijvoorbeeld. Beide doen dit niet, maar God moet wel hun huwelijk herstellen. Een goed gebed kan wel zijn: ‘Heer laat mij zien waar ik scheef zit, zodat ik Uw wil kan doen.’ Misschien moet je iemand vergeven, of stoppen met zondigen.

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. 1 Johannus 5:14

Zelf vroeg ik jaren terug: ‘Heer wilt U mijn man veranderen? Ons huwelijk is niet goed zo en helpt U mij. De Heer sprak meteen tot mijn hart. ‘Respecteer je man!’ ‘Ehm nou Heer, kunt U dan eerst even gaan zorgen dat hij mij liefheeft?’ Opnieuw de Heer… ‘Jij bent verantwoordelijk voor jouw stuk, dus respecteer je man!’ Oke Heer! Het is Uw opdracht, dus dank U dat U mij hierin helpt.

Daarom zeg Ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen. Marcus 11:24

Samen bidden is krachtig, als we zoeken naar Zijn wil hierin. Bidden voor het land, bidden dat God arbeiders zendt om de oogst binnen te halen. Bidden om harten die aangeraakt gaan worden.

Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Mattheüs 18:19

Laten we leren van het gebed van Paulus voor de ander.

Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. Efeze 3:14-21

TROUWEN.

Samen runden we de zaak. In het begin werkte ik nog buiten de deur. Korte tijd later kwam ik thuis te werken. In ons gezellige kleine huisje in Rhenen en in het magazijn in Opheusden. Niemand deed het zo als wij, vonden we zelf. Over alles en iedereen hadden we een mening als echte stuurlui aan wal. Heerlijk dat jong en fris. Van Rhenen naar Dodewaard en hoogzwanger klussen. Gewoon 30 kilo zware dozen onder mijn buik op mijn benen tillend, alles mogelijk wanneer je 19-20 bent.

Een 20 jarige moeder was ik. Een vrije moeder die nooit gehoord had van drie x R: Rust en regelmaat, waren bij ons denk ik: ruimte, relax en rauw ofzo. Een heerlijk puur kind kregen we. Een jongen met een enorme bak energie en creativiteit. Creatief hoe we hem uit zijn bed zagen komen bijvoorbeeld. Gewoon met slaapzak en al zich eruit laten vallen, was favoriet. Roken had ook nog bij de R kunnen staan. Werken, eten, roken, slapen en daar van alles bij. Een leuke tijd. Waar ging het mis, denk ik wel eens?