Altijd meer dan genoeg…

“Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig, er is niets wat God niet kan doen…” Een liedje uit mijn kindertijd komt in me boven. Steeds opnieuw herhaalt het zich in mijn hoofd en hart. Een diep weten over de Almachtige, Die altijd zorgt voor alles wat ik nodig heb.

Bij God, is er meer dan genoeg!

Onze zoon kwam thuis en zei: “Mam, Ik heb even mijn schoenen weggegeven hoor. Mijn vriend had geen voetbalschoenen en ik voetbal toch bijna nooit” Ik keek hem wat meewarig aan. “Oh, en vind je niet dat je dat even moet vragen?” “Nee, Ik dacht, dat mag wel.” Ik begon te lachen. “Wat een kerel dacht ik.” Een paar maanden later kwam opnieuw deze boodschap. “Mam, ik heb even schoenen weggegeven aan mijn vriend. Hij had geen buiten speel schoenen en dan moet hij zo voorzichtig doen. Ik had toch nog schoenen die voor mij te klein waren en dacht: Hij kan ze wel gebruiken, want ik gebruik ze toch niet meer.” “Prima jongen, geef maar weg,” zei ik. Een derde keer kwam er ook nog. Ik genoot hier zo enorm van. Van de wetenschap dat hij wist dat er geen tekort was en hij uit zijn overvloed kon geven. Dat hij wist dat het goed was wanneer hij dit deed.

Jaren geleden kregen we onderwijs over geld van een Jood. Hij haalde een voorbeeld aan van een kind wat zijn vader om geld vroeg. “Papa, mag ik tweehonderd euro.” “Waarom wil je dat hebben jongen?” Nou pap, ik wil graag een X-box kopen.” “Een X-box? Ben je niet lekker? Daar ga je maar voor werken. Ik ga echt niet zomaar geld geven voor een X-box.” Stel dat de jongen tweehonderd euro had gevraagd voor schoolboeken… “Pap, mag ik tweehonderd euro van je hebben? Ik wil graag schoolboeken kopen,” “Super kerel, hier heb je het.”

Ik geloof dat dit bij God niet anders is. Wanneer we geven met een hart voor de ander of voor een goed doel en weten dat we geven vanuit de overvloed van onze Vader, zullen we toch nooit tekort hebben?

Daarom zeg Ik jullie: bid, want dan zul je krijgen. Zoek, want dan zul je vinden. Klop, want dan zal er voor je worden opengedaan.  Want iedereen die bidt, zal krijgen. En iedereen die zoekt, zal vinden. En voor iedereen die klopt, zal worden opengedaan.  Geen één vader geeft toch zijn zoon een steen als hij om een brood vraagt? Of een slang als hij om een vis vraagt?  Of een schorpioen als hij om een ei vraagt? Dus ook al zijn jullie slecht, toch kunnen jullie goede dingen aan jullie kinderen geven. Dan zal jullie hemelse Vader toch zéker de Heilige Geest geven als mensen Hem daarom bidden?” Lukas 11:9-13

Wanneer we gericht zijn op de ander en nood zien, en weten dat onze Vader overvloedig geeft, hoeven we toch niet in te houden?

Zoonlief was er totaal niet mee bezig of hij genoeg zou hebben. Hij zag de ‘nood’ van zijn vriend en wilde er wat aan doen.

Jezus deelde uit… in overvloed…

Toen het avond werd, kwamen zijn leerlingen naar Hem toe. Ze zeiden: “Heer, het is hier eenzaam en het is al laat. Stuur de mensen nu maar weg. Dan kunnen ze naar de dorpen gaan om eten te kopen.”  Maar Jezus antwoordde: “Ze hoeven niet weg te gaan. Geven jullie hun maar te eten.” Ze zeiden tegen Hem: “We hebben hier alleen maar vijf broden en twee vissen.”  Hij zei: “Breng ze hier.” En tegen de mensen zei Hij dat ze op het gras moesten gaan zitten. Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en zegende ze. Toen brak Hij de broden in stukken. Zijn leerlingen deelden de stukken uit. Alle mensen aten tot ze genoeg hadden. Toen haalden ze de stukken op die waren overgebleven: twaalf manden vol.  Er hadden ongeveer 5000 mannen gegeten. Vrouwen en kinderen waren daarbij nog niet meegeteld. Mattheüs 14:15-21

Net genoeg of overvloed? Twaalf manden waren over…

Leef vanuit Zijn overvloed. Papa heeft genoeg.

Een klein verhaaltje van George Muller. Hij had een kindertehuis. “Op een morgen was er niets te eten: geen ontbijt, geen brood, geen melk. Alles was op en er was ook geen geld meer. De kinderen werd gezegd aan tafel te gaan, net als elke morgen om zeven uur en George Müller ging voor in dankgebed. Hij dankte de Heer, dat er brood genoeg was, alleen nog niet op de borden die voor ons staan. Hij dankte de Heer dat er melk genoeg was in het land, alleen nog niet in de bekers hier op tafel. Terwijl hij uitgebreid had gedankt voor de voorzieningen van de Heer voor de dag die net was begonnen, werd er op de deur geklopt. Een grote kar vol manden met brood stond voor de deur en of de grootste kinderen even konden meehelpen met uitladen. Juist toen iedereen rijkelijk van brood was voorzien stopte er een grote melkwagen voor de deur. De wagen was kapot en de melkboer moest direct van zijn melk af, want het zou niet de hele dag goed blijven. Alle kinderen en bewoners werden rijkelijk voorzien van melk. “Een nieuwe dag onder de voorzienigheid van onze liefdevolle hemelse Vader kan beginnen”, zei George Müller tegen de kinderen.”

Deze man had niemand gevraagd te bidden voor eten. Hij had niemand gevraagd om geld. Hij had alleen God de Vader gedankt voor het eten wat zou komen. Soms kunnen we leven alsof we altijd maar moeten afwachten iets te krijgen. Hele gebedskettingen worden opgezet om te vragen om geld en folders worden verspreid voor voorziening. Verkopingen worden gehouden, stroopwafelacties opgezet. Alles voor een goed doel. Ik zeg niet dat het niet goed is hoor. Het komt voor mij alleen soms over alsof we een Vader hebben die gebrek heeft. Dat alles bij elkaar moet worden geschraapt om genoeg te krijgen voor het werk in Gods koninkrijk. Ik geloof in een God van voorziening. Wanneer we wandelen in Zijn wil, hebben we nooit tekort. Hoeven we geen reclame (gebed en geld vragen) te maken. Want onze God zal in Zijn rijkdom voorzien.

Mijn God zal jullie in alles overvloedig geven wat jullie nodig hebben. Want Hij geeft overvloedig omdat Hij Zelf overvloedig bezit. Hij geeft ons in Jezus Christus van Zijn rijkdom.  Alle eer is voor onze God en Vader, voor eeuwig! Amen! Zo is het! Filippenzen 4:19-20

Vertrouwen is weten…

Toen onze oudste zoon klein was, sprong hij van de commode af en lachte uitbundig! Papa!! Zijn papa ving hem op en het spelletje herhaalde zich keer op keer. Hij had een blind vertrouwen in zijn vader. Hij sloot zijn oogjes en sprong.

Springen met open ogen…

Ik hoor regelmatig door gelovige en niet gelovige dingen roepen als: ‘Waarom laat God de ellende toe in de wereld? Waarom moet ik hier dan nu zo in leven?’ ‘Waarom is er dan ziekte?’ Allemaal vragen waarom iemand twijfelt over God. Alsof we alle ellende van de wereld toeschrijven aan God. Tegenover vertrouwen staat wantrouwen. Ik weet niet of jouw bedoeling goed voor mij is. Misschien zit er wel een addertje onder het gras. Straks kost het me wat als ik ‘ja’ zeg tegen God.

Ik noem een paar bijbel teksten van de bijbel waar God beloften geeft als we vertrouwen.

Gezegend wie op de HEER vertrouwt,
wiens toeverlaat de HEER is.
Hij is als een boom geplant aan water,
zijn wortels reiken tot in de rivier.
Hij merkt de komst van de hitte niet op,
zijn bladeren blijven altijd groen.
Tijden van droogte deren hem niet,
steeds weer draagt hij vrucht. Jeremia 17:7-8

Je bent dus gezegend… als een boom geplant aan water. Je merkt de hitte niet op en je bladeren blijven groen en fris en je draagt vucht… ”

Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan hem bij alles wat je doet,
dan baant hij voor jou de weg. Spreuken 3:5-6

Hij baant je de weg!

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. 1 Johannes 5:14

Wanneer we bidden in overeenkomst met Zijn wil, luistert Hij.”

Allen die hem aanroepen is de HEER nabij,
die hem roepen in vast vertrouwen. Psalm 145:18

De Heer is dichtbij…

Wie goed luistert, zal het goed vergaan,
wie op de HEER vertrouwt, is gelukkig. Spreuken 16:20

Je zal gelukkig zijn…

Angst voor mensen is een valstrik,
wie op de HEER vertrouwt, wordt beschermd.Spreuken 29:25

Je wordt beschermd…

Vertrouwen is overgeven. Gewoon springen in geloof en vertrouwen dat de ander zal vangen. In het dagelijks leven vertrouwen we heel veel. Zonder te kijken hoe de stoel is gemaakt, gaan we zitten. Zonder te kijken of de auto technisch nog helemaal goed is, gaan we rijden. Zonder te onderzoeken of de trein goed in elkaar zit, stappen we in. Zonder te weten of er in eten gif zit, eten we het op. Vaak gaan we uit van onze eigen verstand. En gaan we uit van ons eigen inzicht. Of we zijn gewoon heel goed gelovig in wat de massa zegt. Of goed gelovig dat een ander het beste met je voor heeft. Je kunt ook vertrouwen op geld, je medicijnen, je vaccinatie, je bedrijf, of je verzekering.

Val maar…

Wantrouwen is het tegenovergestelde van vertrouwen. Wantrouwen geeft angst en onzekerheid. Wantrouwen komt vaak via leugens. Wantrouwen is een ‘misschien’. ‘Wantrouwen’ zei in het begin van de schepping in Genenis:

‘God heeft toch gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ ‘Jawel hoor,’ zei eva, maar van één niet, dan zullen we sterven. ‘Helemaal niet joh’ zei de slang. ‘Je ogen zullen open gaan en als God zijn.’

Er ontstond twijfel in hart van Eva… Zou het? Zou God de halve waarheid hebben verteld? Ze at en het ging mis… De mensen moesten sterven.

Vaak geloven we de leugens die onze gedachten binnen komen of door een persoon worden verteld. Er komt wantrouwen. Wantrouwen naar mensen of naar God. Door wat iemand zegt, kan er een zaad geplant worden. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Denk je écht dat God goed is? Denk je écht dat die persoon waar jij mee omgaat te vertrouwen is? Geloof je echt dat die persoon trouw is?

Paulus maakte heftige dingen mee en vroeg nooit waarom. Ik lees een daarom van Paulus:

De kracht die in ons is en die groter is dan elke andere kracht, is niet onze eigen kracht. Het is Gods kracht in ons. We zijn wel in moeilijkheden, maar door zijn kracht zitten we nooit helemaal klem. We hebben wel raad nodig, maar door zijn kracht zijn we nooit wanhopig.  We worden wel vervolgd, maar door zijn kracht laat God ons nooit in de steek. We worden wel vertrapt, maar door zijn kracht staan we telkens weer op. Elke dag dragen we de dood van de Heer Jezus in ons lichaam mee. Alleen zó kan het leven van Jezus in ons lichaam zichtbaar worden.   Aldoor is ons leven in gevaar, vanwege ons geloof in Jezus. Maar zo kan ook aldoor het leven van Christus in ons sterfelijk lichaam zichtbaar worden. Zo kijken wij aldoor de dood in de ogen. Maar het gevolg is wel dat júllie eeuwig leven hebben!

Maar wij zijn net zo vol van geloof als de man die in de Boeken schreef: “Ik geloof, daarom heb ik ook gesproken.” Wij geloven ook, en daarom spreken we ook. Want we weten dat God de Heer Jezus uit de dood heeft teruggeroepen en weer levend heeft gemaakt. Daarom zal Hij ook óns samen met Hem uit de dood terugroepen en weer levend maken. Wij zullen samen met jullie voor zijn troon komen te staan. Want wíj maken al deze moeilijkheden mee omdat dat goed is voor júllie. Zo zullen steeds meer mensen zien hoe goed God is. En zo zullen steeds meer mensen God prijzen. 2 Korinthe 4:7-18

Gebed: Ik zeg tegen de Heere: ‘Mijn Toevlucht, mijn Burcht, mijn God op wie ik vertrouw! (Psalm 91)

Vertrouw jij de woorden van God? Of steun je op je eigen inzicht?