God als je Bron

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Mattheüs 6:33

Wanneer we eerst het Koninkrijk van God zoeken en dat Koninkrijk op de eerste plaats zetten, zal de rest erbij gegeven worden, zegt de Bijbel.

Het Koninkrijk van God op de eerste plaats betekent: Je volledig overgeven God en sterven aan je eigen ik. Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; Galaten 2:20a. Heer wat wilt U dat ik doe?

Wees in GEEN ding bezorgd.

(Maar zorgen maken is toch menselijk?)

Veel mensen leven in tekort. Ze praten over de hoge prijzen, ze hebben het over een kapotte wasmachine of een te laag loon. Ze maken zich zorgen over van alles. Geld, toekomst, werk, noem maar op. Dat is te begrijpen, wanneer het allemaal maar net lukt. Maar de Bijbel zegt: Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Filippenzen 4:6-7 Ja, maar dat is toch menselijk om je zorgen te maken? Klopt, het is menselijk. Maar wij als nieuwe schepping leven Geestelijk. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Kolossenzen 3:3

In 2013 waren we bijna gescheiden… God redde ons huwelijk, maar de tijd die we gehad hadden, waar we ons eigen ‘ik’ gevolgd hadden, had gevolgen. We stonden op het randje van failliet gaan. Het maximale wat we in het rood konden staan, stonden we zakelijk in het rood. De Heer had ons huwelijk gered, nadat we ons opnieuw aan Hem hadden overgegeven. De gevolgen waren nog niet opgelost. We vertelden het niemand, maar zeiden: ‘Heer, U redde ons huwelijk. U liet weten dat we in dit huis mogen blijven wonen. Dank U dat U ook voor dit stuk zal zorgen.’ Op een boven-natuurlijke manier kwam er voorziening. Eerst door gewoon een rekenfout van de boekhouder, waardoor we veel minder btw hoefde te betalen dan normaal. Daar had ik twee weken de tijd nog voor. We dankten voor voorziening en deden ook wat we zelf konden. Ik stuurde klanten die niet hadden betaald een aanmaning en God zorgde ervoor dat er precies genoeg geld binnen kwam voor de btw. Nog een paar weken later kregen we ineens een groot bedrag terug van de belastingdienst. Hierdoor konden we weer gaan bouwen. Het volgende kwartaal bleek de boekhouder het toch niet goed te hebben berekend en moesten we toch het andere gedeelte ook betalen. Op dat moment kon het weer. Halleluja!

We vertelde niemand onze nood…

Maar maakten onze nood bekend bij onze Vader in de hemel.

God is zo trouw dat Hij de zon laat opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Mattheüs 5:45b

Wanneer je het Koninkrijk van God op de eerst plek zet, dan zal Hij je alles erbij geven wat je nodig hebt. Een dak boven je hoofd, kleding, eten.

Ik kom regelmatig mensen tegen die allerlei hints geven in wat ze nodig hebben. Ik zou het liefst dit willen hebben. Ik ben aan het bidden voor dat. Ik heb geloof voor zus. Ik leef van giften. ‘O? En waarom zou ik dat moeten weten? Hoop je dat ik je bron ben?’ Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God Filippenzen 4:6 Laat je verlangens bij God bekend zijn, zegt de bijbel. Er staat niet: ‘En hint aan al je vrienden, zodat zij je gaan voorzien.’

Bedelen, of voorzien worden door de Bron.

Laatst vertelde iemand iets tegen mij over geloof voor voorziening voor iets. De persoon vertelde erbij wat het was. Jammer, dacht ik. Stel dat de Heer nu tot mijn hart had gesproken, zonder dat het was verteld. Dan was het bovennatuurlijke voorziening geweest. Had ik nu gereageerd hierop, was het natuurlijke voorziening geweest. Ik wist nu van de nood.

Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. Marcus 11:24

Geloof dat de Vader in de Hemel je voorziet in je noden. Kijk niet naar mensen. Het zet je gevangen wanneer je op mensen gaat vertrouwen. Je krijgt het gevoel dat je ze tevreden moet houden, door lief tegen ze te zijn of iets dergelijks. Anders geven ze misschien niets meer. Stichtingen hebben daar ook een handje van. Vriendelijk zijn tegen hun gevers. Ze plaatjes of filmpjes laten zien. Of door bijvoorbeeld cadeaus te geven. Terwijl mensen en stichtingen die hun hoop op God hebben gesteld, je niet hoeven te manipuleren door iets te geven, of steeds te hinten. Ze weten dat God hun Voorziener is. Ze zoeken het Koninkrijk van God het eerst en weten dat alles hun zal worden gegeven. Ze vertrouwen niet op mensen.

Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind, bij wie geen heil is. Psalm 146 :3 Dan hoef je ook niet teleurgesteld te zijn in mensen die geen geld geven. God is je Bron, je Voorziener. Dan hoef je ook mensen niet te veroordelen. Dan hoef je ze de maat niet te nemen, als ze nee zeggen. Wanneer je een nood voelt voor iets om te geven, geef dan. De Heer zal je altijd voorzien, je komt dan niet tekort.

Jaren geleden steunden we een stichting structureel. Soms werd er gezegd: Als jullie niet zouden geven, dan kregen we weinig binnen. Dat drukte zwaar. Het was niet onze roeping. Het was hun roeping. Wij stonden wel achter de stichting. Op een bepaald moment wilden we niet meer aan die stichting geven, omdat ons hart er niet meer in was. Er was een vriendschap aan verbonden, en dus was het moeilijk om te stoppen. Stel dat ze boos werden. Stel dat de vriendschap eindigde. We vroegen iemand om raad. We wisten nog niet goed hoe dit werkte. De persoon zei: ‘ als ze geroepen zijn door God, is God toch de Voorziener, jullie toch niet?’ Wow, dat was rake taal. Dat hadden we nodig. Het was zelfs hoogmoedig om te denken dat het niet zonder ons zou kunnen. We besloten het open te gooien en te vertellen wat op ons hart lag. We willen niet meer geven. ‘Geen probleem was het antwoord.’ ‘God is onze Bron. We zijn door Hem geroepen, en Hij zal voorzien. Dat is geloof en vertrouwen.’

Een jaar later hoorden we dat hun bediening enorm was gegroeid en we waren zo dankbaar. God is De Voorziener. Op geloof reageert Hij altijd. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. Hebreeën 11:6

Vertrouw op de Heer met je hele hart. Steun niet op mensen.

Dank U Vader dat U de grote Jehovah Jireh bent. Dank U dat U Uw kinderen nooit een steen geeft wanneer ze om een brood vragen. Dank U dat we niet op mensen hoeven te vertrouwen, al zet U ze wel vaak in. Dank U dat U ons leert, U alleen te vertrouwen omdat U een goede Vader bent. U kent de verlangens van ons hart, maar ik wil ze ook aan U vertellen vandaag. (vertel specifiek je noden) Dank U dat ik het al ontvangen heb. Amen.

Bedenk wat waar is.

De hele dag worden er dingen op ons afgevuurd. De media wil ons dingen laten zien. De mensen om ons heen laten je dingen geloven en er komen stemmen langs in onze gedachten.

Zodra we de dingen die in ons hoofd langskomen gaan geloven en ze voor waarheid laten zakken in ons hart, dan gebeurd er iets.

Wat laten we zakken in hart? De dingen die waar zijn? Of de leugens van buiten af? Dingen die God zegt of de dingen die anderen zeggen?

Zodra ik een platform op internet open, komt er van alles op mij af. Oorlog, ziekten, ongelukken, inflatie, huizentekort. Zoveel waar je zorgen over zou kunnen maken.

De Bijbel zegt dat de duivel komt om te roven te stelen en te vernietigen. De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Johannes 10:10a. De duivel komt om je van je vreugde te roven, je vrede te stelen. Hij komt om te doden en te vernietigen. Alles wat goed is, maakt hij kapot. Veel mensen zijn de hele dag gefocust op alle ellende van de wereld en delen dat met iedereen die het horen wil. “Heb je gezien wat ze nu weer hebben bedacht.? Heb je gehoord wat er nu weer gaat gebeuren?’ ‘We gaan het echt heel moeilijk krijgen hoor.’ De ene na de andere ‘profetie’ word gedeeld. ‘Misschien kunnen we straks niet meer kopen. Misschien is ons geld niets meer waard. Straks hebben we tekort.’

Ik heb me ook een tijdje druk gemaakt over dit soort dingen. Op een dag ging ik naar de supermarkt en zag ik mensen staan met een camera in hun handen. Ze wilde mensen interviewen over de maatregelen van de overheid. Het was ergens begin 2021 en ineens besefte ik waar ik mee bezig was. Ik had mijn vergrootglas gericht op degene die komt om te roven te stelen en te verderven. Ik wist dat ik geen interview kon geven omdat er bitterheid uit mijn mond zou komen. Ik had me niet gevuld met de dingen van boven, maar die van de wereld. Ik besloot me te bekeren hiervan. Ik ben ermee gestopt om maar enigszinds aandacht te geven aan de zorgen van de wereld. Er niet meer naar te kijken of mee bezig te zijn. Wanneer ik dat wel deed, gebeurde er meteen iets met me. Vrede verdween en onvrede maakte plaats in mijn denken. Ik begon me zorgen te maken. Wat een eer krijgt de boze wanneer we het de hele dag hebben over zijn zo genaamde ‘successen.’

De Bijbel zegt dat ons moeten richten op het goede.

Bedenk wat WAAR is.

Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Filippenzen 4:8 – HSV

Wanneer we ons hierop richten, maken we ons geen zorgen en zijn we blij in de Heere.

Wees blij in de Here. Ik zeg het nog eens: verheug u in Hem! Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. De Here is dicht bij u. Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent. Filippenzen 4:4-7

Wanneer we ons richten op deze dingen, blij zijn in de Heer, danken voor alles, dan hebben we VREDE die alle verstand te boven gaat.

De Bijbel zegt dat we elke gedachte onder de gehoorzaamheid van Jezus Christus moeten brengen.

Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. 2 Korinthe 10: 5.

Alles bedenken wat waar is, wat eerbaar is, wat rechtvaardig is, lieflijk, rein… Er komt een gedachte op je af, je brengt hem onder de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Is het waar? Is het rein? Is het rechtvaardig? Er worden vaak pijlen vooral op onze gedachten gericht. Wij zijn verantwoordelijk wat we daarmee doen. Veel mensen denken dat ze er niets aan kunnen doen en ze alles moeten aannemen wat in hun gedachten opkomt. ‘Ik word gek van mijn gedachten’ zeggen ze dan. Ze gaan ernaar kijken, en laten het vervolgens in hun hart zakken als waarheid. Er ontstaat angst, bitterheid, boosheid en dergelijke. De waarheid is vervangen door de leugen. En waar je hart vol van is, loopt je mond over. In Mattheüs 12: 34b zegt Jezus: ‘Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond.’

Wanneer we de gebeurtenissen van de wereld boven het Woord van God gaan zetten, zullen we daarnaar gaan handelen.

Het Woord van God is de Waarheid. Vervang de leugen voor de Waarheid.

Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden. Johannus 17:14-18

Als de wereld zegt: ‘Het wordt allemaal minder,’ zegt het woord: ‘Je gaat de mussen te boven.’ Mattheüs 6

Als de wereld zegt: ‘Er is tekort,’ zegt het Woord: ‘ Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.’ Filippenzen 4:19.

Als er geroepen wordt: ‘Je komt alleen te staan, dan weet ik: ‘De HEERE is mijn Bewaarder, de HEERE is mijn Schaduw, aan mijn rechterhand.’ Psalm 121:5. ‘Hij zal mij niet begeven of verlaten.’ Hebreeën 13:5.

Als de wereld zegt: ‘Je wordt misschien wel ziek,’ dan weet ik dat er staat: ‘De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Jesaja 53:5b

De wereld zegt: ‘ Ouderdom komt met gebreken.’ In Psalm 92:15 staat: ‘ In de ouderdom zullen zij nog vrucht dragen, zij zullen fris en groen zijn.’

De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets! Psalm 23.

Halleluja! Wanneer er zorgen in je gedachten komen, jaag ze weg en vervang de leugen met de Waarheid van God. Verheug je in de Heere! Dan zal je hart overstromen van Zijn goedheid. Stromen van levend water uit je binnenste vloeien waar iedereen van wil drinken, in plaats van stinkend, rottend water, waar iedereen zijn neus voor ophaalt en voor wegloopt. Bedenk de dingen van boven en niet van de aarde.

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Kolossenzen 3:1-2

Looft de Heer oh mijn ziel met al wat in je is, Zijn heilige Naam!

Dankgebed, ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van U Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft. U zal mijn voet niet laten wankelen; U, mijn Bewaarder zal niet sluimeren. U, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen. U, HEERE bent mijn Bewaarder, U HEERE, bent mijn Schaduw, aan mijn rechterhand. De zon zal mij des daags niet steken, noch de maan des nachts. De HEERE zal mij bewaren van alle kwaad; mijn ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal mijn uitgang en mijn ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid. Dank U wel! Amen.’ Psalm 121.

Reclame voor de firma

Ik ben Annelies en promoot bedrijf puntje, puntje. Het is een bedrijf met vier mensen die allen met tegenzin werken. Ze maken regelmatig fouten en weten eigenlijk niet echt wat ze doen. Wanneer ze een pakket verzenden, komt het regelmatig niet aan, of met verkeerde producten. Mails worden niet beantwoord en wanneer mensen deze firma bellen, zeggen ze dat iets zou kunnen werken, maar ze weten het niet zeker. Lekker kwetsbaar toch? Mensen willen graag dat je je kwetsbaar opstelt en je fouten eerlijk vertelt, dus dat doen ze ook.

Het klinkt als een slechte review. Zou jij bij dit bedrijf willen kopen? Ik niet. Ik zou op zoek gaan naar een bedrijf waar ik zou horen dat ze excellent willen zijn. Het beste zoeken voor hun klant. Dat ze zorgen dat de communicatie goed verloopt. Waar werk en aandacht is besteed aan mij als klant. Jij? Dat ze een keer een fout zullen maken, is logisch. Het zijn mensen. Maar dan is het de vraag hoe ze ermee omgaan. Een bedrijf wat zegt: ‘ Joh, kan gebeuren toch? We zijn mensen, dat moet je maar accepteren.’ Of een bedrijf wat meteen excuus maakt en zegt de fout te herstellen en op te lossen.

Wat is je visitekaartje? Wat laat je zien over de Firma waar je bij hoort?

We hebben zelf een bedrijf en willen graag dat de mensen die bij ons werken, de klanten laten zien dat we een bedrijf zijn wat excellentie nastreeft voor de klant. We willen dat ze gehoord worden en met zorg behandeld. Wanneer Piet en ik niet aanwezig zijn, willen we dat ze het nog beter doen dan dat we er zouden zijn. Niet dat ze er een beetje met de pet gaan gooien en mensen over ons negatief kunnen gaan praten.

Paulus zegt hetzelfde tegen de gelovigen in Filippenzen: ‘ Lieve broeders en zusters, toen ik bij jullie was, gehoorzaamden jullie mij in alles wat ik zei. Nu ik niet bij jullie ben, wil ik dat jullie dat nog veel méér doen. Blijf ook nu met diep ontzag voor God je best doen om zó te leven als past bij mensen die bij God horen.  God zal ervoor zorgen dat jullie willen doen wat Zijn plan voor jullie is. En dat niet alleen. Hij zal er óók voor zorgen dat jullie dat ook kúnnen. Filippenzen 2:12-14

Wauw! Hij zal ervoor zorgen dat jullie dat ook kunnen. In het gewone leven kunnen we streven naar het allerbeste. We zorgen dat we er tip top uit zien. Zorgen dat het bedrijf tip top verloopt. Zorgen dat ons huis er netjes uitziet. In het leven met God hoor ik regelmatig om mij heen: ‘Ja, God weet toch dat er in ons niets goeds woont. Ik val gewoon iedere keer in de valkuil van die zonden. Het overkomt me gewoon…’ of: ‘Ja, ik weet dat ik niet zou moeten roddelen, of klagen, maar ja iedereen doet het toch?’ of: ‘Ineens word ik dan weer woedend en scheld iedereen verrot. Tja, de één heeft deze en de andere heeft een andere zwakte. ‘ ‘Het goede wat ik wil, dat doe ik niet.’ (Romeinen 7)

‘Dat is geen reclame voor de firma van God’ zou een broeder gezegd hebben. We spreken dan alsof we overgeleverd zijn aan de zonde of ons vlees in plaats van duur gekocht te zijn en leven door de Geest. (Romeinen 8)

Doe alles zonder mopperen of klagen.  Zorg ervoor dat niemand iets slechts van jullie kan zeggen. Wees echte kinderen van God op wie niets valt aan te merken. Want dan zullen jullie als stralende sterren zijn, die opvallen tussen de slechte en ongehoorzame mensen van deze tijd. Blijf gehoorzaam aan het Woord dat leven geeft. Dan heb ik tenminste niet voor niets zo mijn best voor jullie gedaan. En dan zal ik op de dag dat Christus terugkomt, trots op jullie kunnen zijn. Jullie zullen je geloof als een offer aan God kunnen aanbieden. Filippenzen 2:14-16

We moeten het beste laten zien aan de wereld. We zijn geheel anders. Niet als een wit gepleisterd graf, zoals Jezus zei in Mattheüs 23 door schijnheilig te zijn. Maar oprecht door Jezus. Heilig!

Leven vanuit de identiteit van Jezus Christus. Waar de goedheid en goedertierenheid ons volgen. Waar het ons aan niets ontbreekt. (psalm 23) Waar Hij de Schaduw is aan onze rechterhand. Waar we alles aankunnen door Jezus, die ons daarvoor de kracht geeft. (Filippenzen 4:13)

Wat stralen we uit? De firma van Jezus Christus? Of de firma van onze oude natuur?

Wat is je visitekaartje?

Wie van u is wijs en verstandig? Dat kan alleen maar blijken uit iemands goede daden en liefdevolle wijsheid. Jacobus 3:13

Maar als u door jaloezie en eigenbelang vol wrok zit, kunt u zich nergens op beroemen, dan zou u de waarheid geweld aandoen. Want jaloezie en egoïsme lijken in de verste verte niet op Gods wijsheid. Nee, zij zijn aards, ongeestelijk en duivels. Waar jaloezie en eigenbelang zijn, vindt u ook wanorde en meer van dat kwaad. Jacobus 3:14-16

Jaren terug toen ik bijna gescheiden was. Vond ik het vreselijk dat dit gebeurde voor mijn kinderen, familie en mijzelf. Maar wat ik nog erger vond, was dat het de Naam van God niet ten goede kwam en dat ik daar verantwoordelijk voor was. Het was voortgekomen uit mijn eigen vlees. Ik kreeg vragen als: ‘Jij bent toch een christen? Hoe kan dat dan?’ Dit raakte mij. Ik had de naam van de Firma van God schade toegebracht.

Maar de wijsheid die van God komt, is bovenal zuiver. Zij is ook vreedzaam, vriendelijk en beleefd. Zij is bereid te praten en anderen gelijk te geven. Zij leeft intens met anderen mee en doet veel goed. Zij spreekt rechtuit en is zeker en oprecht. Vredestichters zaaien vrede en zij oogsten goedheid en rechtvaardigheid. Jacobus 3:17-18

Gebed: ‘Heer leer me om excellent in Uw firma te dienen. Houd me scherp wanneer ik het niet doe, zodat ik meteen kan omkeren en het in orde kan maken. Geef me meteen een signaal Heer, wanneer ik voor mijn eigen hachje ga. Leer me steeds meer te beseffen dat ik alles wat ik doe, doe als voor U. Amen.

Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen. Dien Christus: Hij is uw Meester! Kolossenzen 3:23-24