Ga uit in de hele wereld!

Jezus zei tegen hen (de discipelen): Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng. Zegt u niet: Nog vier maanden, en dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u: Sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten. En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden zowel wie zaait als wie oogst. Want hierin is de spreuk waar: De één zaait, de ander oogst. Ik heb u uitgezonden om te oogsten waarvoor u zich niet hebt ingespannen; anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanning binnengehaald. Johannes 4:34-38

Jezus geeft aan dat het tijd is om te oogsten. Er is een tijd om te zaaien en een tijd om te oogsten zegt het Woord… Om te zaaien moeten we naar buiten, en om te oogsten moeten we ook naar buiten. Ik heb vaak gebeden: ‘Heer, breng de mensen maar op ons pad, dan zullen we over U vertellen.’ Af en toe deden we dat ook. Vertellen wie Hij is voor ons en ook voor de ander wil zijn. Hoe Hij Zijn leven heeft afgelegd, zodat jij en ik gered konden worden.

Heel vaak, wanneer er dan iemand kwam, vond ik dat ik geen tijd had. Mijn eigen planning moest nog worden gedaan. Ik vroeg: ‘Heer stuur ze maar.’ En wanneer ze dan werden gestuurd, dacht ik vaak… ‘Nee, nu niet hoor. Ik ben nu druk.’

We leven in de laatste dagen en de Heer wil dat de oogst wordt binnen gehaald. Waar leef ik dan voor? Voor mijzelf en mijn fijne ervaringen? Mijn tijd met God, mijn clubjes en fijne kerkdiensten? Mijn werk, hobby en prioriteiten? Of leef ‘ik’ niet meer, omdat ik alles heb afgelegd. Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. Galaten 2:20

Wanneer we dus niet zelf meer leven, maar Hij in ons, dan moeten we ook doen wat Hij deed. Onszelf overgeven voor die ander. De deur uit, om mensen naar Jezus te brengen. Van onze comfortabele plek afkomen en vertellen wie Hij is. We moeten de mensen uitnodigen om thuis te komen bij de Vader, omdat Zijn zoon Jezus Christus ook voor hen gestorven is. Wanneer die mensen dat geloven, mogen ze weten, eeuwig leven te hebben. We mogen ze vertellen, dat wanneer ze geloven en gedoopt zijn, zalig worden.

Ga de deur uit om mensen bij Jezus te brengen.

En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God, maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen. Markus 16:15-20

De mensen zitten te wachten op een boodschap van redding. Ik las een verhaal over de kerk die lauw geworden is. Ze waren binnen met elkaar. Ze aanbaden God met elkaar. Hadden gebed voor elkaar, bemoedigden elkaar. Hadden liefde onder elkaar en deelden het brood met elkaar. Prachtig. Een mooi gebed hadden ze ook met elkaar. Het ging zo. ‘Heer! De oogst is groot en we zijn met weinig arbeiders. Zend u de mensen die u op het oog heeft maar naar ons. We zullen ze vertellen wie U bent. Heer zend ze maar. Ze luiden de kerkklokken en de boodschap klonk in de kerk meerdere keren. De wens was er echt. Er gebeurde weinig. Heel af en toe nam iemand een vreemde mee naar de samenkomst en was iedereen uitzinnig van vreugde voor de oogst. Zelf bleven ze binnen, wachtend, tot de mensen ook binnen kwamen om geoogst te worden. Er is niets mis met binnen zijn als gelovige met elkaar. Niks mis met elkaar aanmoedigen en dergelijke. Maar als we binnen blijven, missen we de opdracht en gaan mensen verloren.

“Zomers zien we vaak een boerengezin wat avond aan avond met elkaar de oogst binnen haalt voor hun vader. De vader is de landeigenaar. Ieder kind heeft een eigen gezin en eigen werk. Alleen als de oogst binnen gehaald moet worden, trekken ze met elkaar op en gaan met elkaar naar het land en halen het binnen.”

Een prediker zei het zo: Stel u zich eens voor, dat dit gezin op de boerderij in de eetkamer gaan zitten om zich vol te eten. En dat zij dan, nadat zij hun lichaam gevoed en gesterkt hebben, het raam uit staarden en nadachten over het rijpe graan en de dreigende wolkenlucht die het graan kan vernietigen. Stel u eens voor, dat zij dan met zijn allen neerknielden om lange middaggebeden op te zenden om God te bidden, de oogst binnen te halen. Om het graan te redden. En dat één van hen zijn stem verhief in ernstig gebed en bed: ‘O God, red dit graan: zend het naar ons huis, opdat wij het hier in onze eetkamer kunnen oogsten!’ Toen ik dit las, begon ik hard te lachen. Meer dan ooit besefte ik hoe belachelijk het klonk. Het is een reëel gebed voor veel mensen, ook voor mij. Zend de oogst maar naar binnen, in ons huis, kantoor, kerkgebouw, zodat wij of (misschien nog beter) de dominee, kan oogsten. En wij alleen mee kunnen kijken, hoe het wordt geoogst.

Jezus zei: Predik het evangelie aan alle creaturen. Doe jij dat. Vertel ze het goede nieuws. Ergens anders zei Hij in de gelijkenis: En de Heer zei tegen de dienaar: ‘Ga erop uit naar de heggen en de landwegen en dwing hen binnen te komen, want Mijn huis moet vol worden.’ Lukas 14:23

Hij riep zijn leerlingen en de vele mensen die waren toegestroomd bij Zich en zei: ‘Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven vanwege Mij en voor Gods plan verliest, zal het behouden. Wat hebt u eraan de hele wereld te winnen en uw leven te verspelen? Wat kan een mens geven in ruil voor zijn leven? Wie zich in deze tijd van ontrouw en misdaad voor Mij en mijn woorden schaamt, voor hem zal Ik, de Mensenzoon, Mij ook schamen als Ik met de heilige engelen in de heerlijkheid van mijn Vader kom.’ Markus 8:34-38

Kom op kerk van God, laten we zaaien, en oogsten. We zijn met niks hier op aarde gekomen. We zullen zonder spullen weer vertrekken. Alleen mensen kunnen we meenemen. Vertel de mensen de blijde boodschap! Vertel ze dat God een plan heeft met hun leven, vertel ze dat Jezus leeft en ook voor hen is gestorven en weer opstond! Laten we oogsten en vrucht ontvangen voor het eeuwige leven.

Gebed: Heer, laat ons zien wat U ziet. Ons hart zijn als Uw hart. Ik wil gaan waar U wil gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *