Samen of alleen…

Het liefst kroop ik over de vloer op mijn tandvlees -bij wijze van spreken dan- liever dat, dan hulp te aanvaarden van anderen. Ik voelde me niet waard hulp te vragen, of was ik te trots? Of misschien was het beide? Wanneer iemand zich niet van waarde voelt, laat ’trots’ je groter gedragen om toch nog ‘iets’ te zijn. Het voelde goed alles alleen te doen. Wanneer een ander weleens vertelde dat hun moeder de was kwam doen omdat het werk teveel was, kon ik bijna smalend mijn neus ophalen. ‘Pfff kun je dat niet eens zelf? Je zou eens moeten weten wat ik allemaal doe.’ Ik vertelde dat dan ook. In plaats dat ik luisterde naar het verhaal wat verteld werd over de kwetsbaarheid van de ander, gaf ik als antwoord wat ik allemaal deed. Zo, dan kon de persoon even voelen wat aanstellen was. -sorry lieve mensen-

‘Daar ligt de nagel van mijn vinger. De nagel van mijn ringvinger om precies te zijn. Doelloos… Zijn functie zit erop en er zit niets anders op dan hem weg te gooien. ‘

Vooral vrouwen hebben iets met nagels. Lang of kort. Een leuk kleurtje erop maakt het nog wat gezelliger om te zien. Nagels zijn fijn om mee te krabben of om iets te pulken. Een korstje of een splinter uit je vinger.

Het echte doel van de nagel is de zenuw te bedekken. Zelf heb ik eens een stuk van mijn nagel afgesneden en lagen die zenuwen bloot. Enorm pijnlijk. De nagel alleen is nutteloos. Een vreemd ding wat niets kan uit zichzelf. Toch halen we het niet in ons hoofd het weg te halen, of te kijken of hij op zichzelf ook nut heeft.

De hand kan niets zonder het lichaam.

De hand kan knijpen, kan aanraken, kan strelen, kan krabben, kan werken. De hand kan al zoveel meer dan alleen de nagel. Gaaf! Toch kan ook de hand niets zonder het lichaam. Zodra de hand alleen ligt, is hij nutteloos, doelloos en dood. Mooi en wonderlijk gemaakt hè! Ik heb nog nooit gehoord dat iets van de onderdelen alleen kon functioneren. Altijd heeft het onderdeel, het hele lichaam nodig. Hoe vreemd zou het dan niet zijn dat één onderdeel zou opscheppen wat hij niet allemaal alleen kan. De Bijbel noemt alle gelovigen bij elkaar het lichaam. Toen ik net geloofde, vond ik het mooi. Ik hoorde bij het lichaam waar Jezus het hoofd is. Toen kwamen er teleurstellingen. Mensen bleken met gebroken en verwonden harten rond te lopen en deden anderen en mij weer pijn. Net als ikzelf hen weer pijn deed met mijn verwonde hart. Ik besloot het alleen met God te doen en ik wilde daar geen andere mensen meer bij hebben. Ik had geen anderen nodig. Net als in het ‘gewone leven’ ik niemand nodig dacht te hebben.

Nu hoor ik dit ook regelmatig om mij heen. Ik doe het wel alleen met God. Ik heb niemand anders nodig.

Het mooie van een lichaam is, dat het verschillende functies heeft. Een oog kan zien, een oor hoort, je hand kan pakken, een voet loopt. En… een hart wat klopt. Het pompt bloed door je aderen. Ieder lichaamsdeel kan alleen functioneren binnen het lichaam.

Want een lichaam is één geheel, maar bestaat wel uit verschillende lichaamsdelen. Al die lichaamsdelen vormen samen één lichaam. Zo is het ook met Christus. Want we zijn allemaal in één Geest ondergedompeld, zodat we samen één Lichaam werden. Het maakt niet uit of we Joden zijn of van een ander volk zijn. Het maakt ook niet uit of we slaven zijn of vrije mensen. We zijn allemaal vol van dezelfde Geest. 1 Korinthe 12:12-13

Ik wist heus wel dat dit er stond, maar zag het niet zitten hieruit te functioneren. Ik kan het heus we alleen met God. Niemand is toch machtiger dan God? Hij kan mij wijsheid geven, kracht en Liefde. Stel dat ik iets moet doen wat ik niet wil, of dat ze dingen van mij verwachten? Stiekem wilde ik onafhankelijk zijn. Het idee alleen al om in een kleine groep samen te komen gaf mij rillingen over mijn lijf. Iemand mij aanvullen? Welnee joh, ik kon het zelf veel beter vond ik. Ik heb jou niet nodig.

Een oog kan niet tegen een hand zeggen: “Ik heb jou niet nodig.” En het hoofd kan niet tegen de voeten zeggen: “Ik heb jullie niet nodig.”  Nee, juist de delen van het lichaam die het meest kwetsbaar lijken, zijn het meest nodig.  En de delen van het lichaam die we niet graag laten zien, kleden we juist mooi aan. De lichaamsdelen die niet geschikt zijn om getoond te worden, houden we bedekt. Maar de lichaamsdelen die we gewoon kunnen laten zien, hebben dat niet nodig. En God heeft het Lichaam zó gemaakt, dat Hij aan de delen die onbelangrijk lijken een belangrijke taak heeft gegeven.  Zo komt er geen verdeeldheid in het Lichaam en zorgen alle leden even goed voor elkaar.  Als één lid verdriet heeft, leven alle anderen met hem mee. Als één lid wordt geprezen, genieten alle anderen daarvan mee. Jullie zijn dus samen het Lichaam van Christus. En ieder van jullie is een lichaamsdeel van dat Lichaam. 1 Korinthe 12:21-27

Steeds meer kom ik erachter dat we veel krachtiger zijn door in éénheid op te trekken. Alleen zijn we krachteloos. De ander vult aan.

Adam was alleen in het paradijs met God. Alleen hij en God. Super! Kan niet beter zou je zeggen. Niemand anders nodig.  En de Heer God zei: “Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal iemand maken die bij hem past en die hem kan helpen. Genesis 2:18 Dus zelfs in het paradijs, waar het perfect was met God alleen. Zei God dat het niet goed was om alleen te zijn?

Laten we elkaar waarderen om hoe we anders zijn. Jij de hand, ik de kleine teen. Allemaal met elkaar één lichaam. Allemaal nodig. In het natuurlijke lichaam heb ik nog nooit gehoord dat er één lichaamsonderdeel tegen de andere zegt: ‘jij hoort er niet bij.’

Zeven miljard mensen op deze aarde nu. Zeven miljard mensen zijn een beeld van de Schepper. Wanneer al deze mensen iets van de Schepper laten zien… Hoe groot is God dan?

Heer, leer ons in kracht te staan door als één lichaam te functioneren. Leer ons elkaar te waarderen en aan te vullen. Dank U dat we zo anders zijn en toch ergens allemaal gelijk. Allemaal verschillend, allemaal gelijk in U.

Het antwoord…

Leef niet naar het vlees maar naar de GEEST

Gister begon ik mijn blog met: ‘Is dit nu later?’ Ik snap niets van het leven .. Vragen en onzekerheid die voortkomen uit mijn ziel. De Bijbel zegt dat we niet naar het vlees maar naar de Geest moeten leven. Leven uit het vlees is gericht op onszelf. Gericht op of ik het goed doe, het begrijp, het fijn vind. Hoe alles beter moet volgens mijn maatstaven. Ook een stuk onvrede over hoe ik gemaakt ben, het moet meer dan die ander zijn. Is dit nu later? Nee, ik begrijp soms niets van het leven. Van de tijd waarin we leven, van mensen om mij heen, van mezelf… Maar..

vanuit het vlees leven.. IK gericht.. Bescherming voor jezelf

‘Vroeger waren jullie geestelijk dood. Dat kwam door jullie ongehoorzaamheid aan God en door de slechte dingen die jullie deden. Want jullie leefden op de manier waarop de ongelovige mensen nu eenmaal leven. Zij laten zich leiden door de duivel, de leider van de onzichtbare machten. Hij is de geest die werkt in de mensen die God niet gehoorzamen. Vroeger hebben wij allemaal zo geleefd. We deden allemaal wat we zelf wilden. Daarom verdienden we Gods straf, net als alle andere mensen. ‘ Efeze 2:1-3.

Een nieuw mens zijn we in Jezus Christus. Hij maakt ons nieuw. Wanneer we ons laten leiden door de Heilige Geest, leven we vanuit een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. ‘Word vernieuwd in je denken’, zegt de Bijbel. ‘Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt.Romeinen 12:2

vernieuwing in denken

In het nieuwe leven komt er soms van buitenaf twijfel, ongeloof, angst, zelfmedelijden, boosheid en wrok. Doordat de Heilige Geest in ons woont, kunnen we ons hart bewaken met het woord van God. Met geloof, hoop en liefde.. Wat laten we binnen komen en leven we uit?

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.
Spreuken 4:23

Dit is nu ‘later, als ik groot ben’… Dan ben ik in Jezus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. ‘Wij worden gered omdat onze Heer Jezus Christus voor ons aan het kruis gestorven is. Dat is het enige waar ik indruk mee wil maken. Mijn leven wordt niet meer beheerst door de dingen die bij de wereld horen. Want mijn oude ik is bij Christus aan het kruis gestorven.‘ Galaten 6:14

‘Waarom is mijn ziel onrustig?’, vroeg ook David zich af in Psalm 43.. Zijn antwoord was: ‘Ik moet op God vertrouwen.. eens zal ik Hem weer danken. Hij zal mij redden, Hij is mijn GOD!’

Leven uit overvloed.

Een paar jaar geleden hoorde ik een mooi verhaal. Er was een man die een opdracht kreeg van één van de rijken der aarde. De rijke man was enorm blij en dankbaar voor hetgeen er voor hem gedaan was. Hij wilde de arbeider een cadeau geven. Hij zei: ‘Zeg maar wat je wil hebben en ik regel dat voor je.’ De arbeider dacht aan een golfclub. Aan een stick waar je het balletje mee weg kunt slaan. ‘Ja’, dacht hij ‘dat vraag ik.’ De rijke man ging het regelen. Na een paar weken niets te hebben gehoord, dacht de arbeider dat het niet meer zou komen. En ineens kwam er bericht.

Er was een eigendomsakte opgesteld voor een complete golfclub. Een clubhuis met velden. De rijke man keek vanuit een heel ander blikveld dan de ontvanger. De rijke dacht groot vanuit zijn rijkdom. De ontvanger kleiner vanuit zijn wereld.

Meten..

Meet je met de maat vanuit je kleine blikveld? Of vanuit het Koninkrijk van God waar overvloed is.

God heeft de macht u te overstelpen met al Zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.’ 2 Korintiërs 9:8

Bij God is er geen tekort, maar overvloed.

‘U zalft mijn hoofd, als bij een persoonlijke gast, mijn beker vloeit over van uw zegen!’ – Psalm 23:5 Niet net genoeg, maar de beker loopt over.

Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’Lucas 6:38.

Wanneer je beker overvloeit.. Je dus intiem met de Heer (persoonlijke gast) bent, kun je vanuit Zijn rijkdom geven. ‘Hij heeft de macht u te overstelpen’ staat er. Genade is altijd meer dan we verdienen. Genade is groter dan we aankunnen.

Maar tegen jullie die luisteren, zeg Ik: ‘heb je vijanden lief, wees goed voor wie je haten, zegen hen die je vervloeken en bid voor degenen die je smaden. Slaat iemand je op de wang, bied hem dan ook de andere, en pakt iemand je jas af, weiger hem ook je hemd niet. Vraagt iemand je om iets, geef het, en pakt men iets van je af, vraag het dan niet terug. Behandel de mensen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Als jullie je vrienden liefhebben, is er dan reden tot dankbaarheid? Ook de zondaars hebben hun vrienden lief. En als jullie je weldoeners weldoen, is er dan reden tot dankbaarheid? Ook de zondaars doen dat. En als jullie lenen aan mensen van wie je iets terugverwacht, is er dan reden tot dankbaarheid? Ook zondaars lenen aan zondaars om op hun beurt hetzelfde te krijgen.

Nee, heb je vijanden lief, doe wel en leen uit, en verwacht daarvoor niets terug. Dan zal er een rijke beloning voor jullie zijn: je wordt kinderen van de Allerhoogste, want ook Hij is goed voor ondankbare en slechte mensen. Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is. Werp je niet op als rechter, dan zullen jullie niet berecht worden. Veroordeel niet, dan zullen jullie niet veroordeeld worden. Spreek vrij, dan zullen jullie vrijgesproken worden. Geef, dan zal jullie gegeven worden. Een mooie maat, stevig aangedrukt, goed geschud en overvol zal je in de schoot geworpen worden. Want met de maat waarmee jullie meten, zul je gemeten worden.’ Lucas 6:27-38

gebed. ‘Heer leer mij dicht bij U te blijven, zodat mijn beker overvloeit en ik kan doen wat U vraagt. Dank U dat er bij U geen tekort is. Dat ik kan geven uit Uw rijkdom.’

Wees blij!

Wees blij in de Heer..

Vaak worden onze gevoelens overgenomen door wat we denken. Er poppen allerlei gedachten in ons hoofd op.. ze landen , je gaat het geloven en ernaar handelen.

Ochtend: Je wordt wakker met een gevoel van onrust. Zorgen van de vorige dag komen in een vloedgolf over je heen. ‘O ja dat is waar.. vandaag is de dag dat ik..’ Of, ‘weer een dag zonder werk, hoe ga ik voor mijn gezin zorgen?’ ‘Hoe kan ik verandering in mijn huwelijk krijgen?’ ‘Zal het weer gaan als gister?’ ‘Moet ik weer de dag alleen doorbrengen?’ Langzaam zakken de zorgen in ons hart en gaan we geloven dat er geen uitkomst is. Je gevoel zal reageren op de gedachten en die gaan geloven. En we zullen ernaar gaan handelen.

De rest van de dag zal je uitstralen wat er in je gedachten is gebeurd.

De Bijbel geeft raad! Er staat in Filippenzen 4:4-6 ‘Jullie moeten blij zijn, omdat jullie bij de Heer horen. Ik zeg het nog eens: Wees Blij! Laat iedereen merken dat jullie vriendelijk zijn. En bedenk goed: de Heer is bij ons. Maak je geen zorgen, maar vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God, wat er ook gebeurt. En dank God altijd. Dan zal God Zijn vrede aan jullie geven. Dat is een vrede die geen mens ooit heeft gekend. Die vrede zal jullie gevoel en gedachten beschermen tegen al het kwaad. Want jullie horen bij Jezus Christus.

Wauw! Maak je dus GEEN zorgen, vraag gewoon wat je nodig hebt EN dank Hem voor alles wat Hij geeft. God weet zo goed wat we nodig hebben. Het lijkt soms of we iets anders krijgen dan we denken nodig te hebben. Maar dank gewoon voor alles wat Hij geeft. Dan zul je Zijn vrede ontvangen. We kunnen niet eens bedenken hoe groot die vrede is. En wanneer je dit doet, zal God ook nog je gedachten en gevoel beschermen voor het kwaad.

Dank U Heer, dank U Vader, dat ik me kan verheugen in U, omdat U weet wat goed voor me is. Ik heb U net al mijn noden verteld en U zal de oplossing geven. Ik dank U dat ik Uw vrede mag ontvangen die mijn gedachten en gevoel zullen beschermen voor het kwaad. Ik dank U dat bij U alle dingen mogelijk zijn. Ik geloof op Uw woord. Amen!