Vader (dag)

Mijn papa weet alles, hij is de sterkste. Zal ik hem er eens bijhalen? Zeker weten dat hij er voor me zal zijn. Ik zing wat hij zingt, praat zoals hij praat. Een echt papa’s kindje was ik. En fluiten.. samen fluiten we wat af. Ik mocht mee naar de slagerij toen ik twaalf was en verdiende er geld. Mijn papa.. Tegen hem aan zitten en proberen de ring die hij draagt aan die grote hand, eraf te draaien. Ik voelde het eelt van zijn werkhanden. Beschermend voelde het.

Ze weet dat hij haar niet zal laten vallen.

De pubertijd begint en een worsteling, een zoektocht naar een eigen ik. Papa worstelt mee. Hij wil zijn kind niet laten vallen, maar worstelt tussen hoe het is en hoe het hoort te zijn. Te weten uit verleden. Onzekerheid van heden en een onzichtbare toekomst. Verwachting en liefde. Laten gehoorzamen en loslaten. Ze wil de andere kant op. En ineens komt daar een moment, dat het gewone, ongewoon wordt. Het vrij zingen met mijn papa, wordt ongemakkelijk, het fluiten stopt. Papa.. Begrijp je me nog? Zie je nog wie ik ben? Welke weg ik ook ging, ik mocht terugkomen. Een ‘zie je wel’ gesprek als gevolg. Wat heb je er nu van geleerd? Samen zoeken naar verbinding en een andere taal gaan spreken. Papa maakte plaats voor een nieuwe man in mijn leven.. Mijn man..

Morgen is het vaderdag en ik denk hieraan, aan al deze dingen. En nog een beetje meer. .. in de Bijbel staat een verhaal over een vader.. Het is het verhaal van een zoon die zijn eigen leven wilde leven. Zoon vraagt: ‘Geef mij mijn erfenis, ik wil weg hier.’ De vader gaf het en zoonlief liet alles achter. Hij gaf alles binnen no time uit aan dingen waar zijn vader nooit achter zou staan. Hij kreeg problemen. Had geen geld meer, en kreeg honger. Dan komt hij tot besef.. de knechten van mijn vader hebben het nog beter dan ik.. Ik ga gewoon terug en zeg: ‘Vader ik heb het verkeerd gedaan naar God en naar u. Mag ik uw knecht worden?’

Toen hij nog ver weg was, zag zijn vader hem aankomen. Hij had medelijden met hem. Hij liep hem snel tegemoet, omhelsde hem en kuste hem. De zoon zei: ‘Vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn.’  Maar de vader zei tegen zijn dienaren: ‘Breng vlug de beste kleren hier en trek hem die aan. Doe een zegelring  aan zijn vinger en trek hem schoenen aan.  En haal het vetgemeste kalf en slacht het. Want we gaan feestvieren. Want mijn zoon hier was dood en hij is weer levend geworden. Want ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer terug!’ En ze gingen feestvieren. Lucas 15:20-24

De vader omhelst zijn zoon (getekend door mijn man)

Misschien heb jij een liefde volle vader gehad. Een vader die je opvoedde, de weg wees, beschermde en onderwees. Of had jij een vader die je kleineerde, je niet zag en aan je lot overliet.. of heb je nooit een vader gehad. Hoe pijnlijk.. Vind je vaderdag een belangrijke dag omdat jij je vader wil eren, of een pijnlijke dag omdat hij er niet meer is. Wat je er ook voor herinnering bij hebt, het is er.

God wil je Vader zijn. Jezus vertelde het verhaal van de verloren zoon aan de mensen om te laten weten wie Zijn Vader is en wil zijn. ‘Vader, ik heb het verkeerd gedaan..’ Hij zegt: ‘Welkom thuis, Mijn kind.’ Hij geeft je nieuwe schoenen aan je voeten, nieuwe kleding en een ring aan je vinger. Want.. mijn zoon was dood en leeft nu en komt thuis bij de Vader.

Een ring aan je vinger..

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld Hem niet kent.’ 1 Johannes 3:1.

Be you – tiful

The following tekst is written on my shirt: be you – tiful.

I am thinking over and over this tekst on my shirt : BE YOU

At the age of six or seven years old I came home and told my mother a story. She said: now you are talking just like your friend, now just talk! I had no idea what she meant. I thought that I told her just a story and then she said, just talk….

Or on another moment when I was 18 years old and I visited my sister in law from Zeeland, again my mother said ; you talk like a Zeeuw , that is, you speak with the dialect of someone from the province Zeeland…..

I always wanted to be like someone else, another person instead of who I was. For example; someone that could sing beautifully or that smart woman that said such good things. Or like that person with such striking beautiful hair …. And my character is not as soft as hers….

I took over some pieces of other people

“Be yourself” is what you hear over and over, a message that I thought was so shallow. It seemed so selfcentered. But God made everyone unique, each one his or her very own character, and unique face too. Everyone is made special and unique by the Creator.

For You created my inmost being: you knit me together in my mother’s womb.

I praise You because I am fearfully and wonderfully made, Your works are wonderful, I know that full well.

My frame was not hidden from You when I was made in the secret place, when I was woven together in the depts of the earth.

Your eyes saw my unformed body; all the days ordained for me were written in Your book before one of them came to be! How precious to me are Your thoughts God! How vast is the sum of them! Were I to count them, they would outnumber the grains of sand, when I awake, I am still with You

Psalm 139 : 13-18

I praise You because I am fearfully and wonderfully made…..pfff…. to say this is quite a thing for me.. everything You do is miraculous, Your works are wonderful, i know that full wel…. amazing!…..If I could believe it I would not have to compare myself with others. Than I would be loved completely.

Accepted, and being capable of cheering others that God also made wonderfully and fearfully. Being able to realize how great the works of God are, we people woven and formed by the Creator.

Lord, help me to be me! To be more like You meant me to be. To be thankfull that You knew me and saw me before I had any form. That all of me was already written in Your book. Learn me to see other people like You made them wonderfull too! Woven by You, Amen.

Wees jij… mooi!

Op mijn shirt staat Be you, tiful. ‘Wees jij, mooi.’ Steeds opnieuw loop ik over de tekst op mijn shirt na te denken. ‘Wees jij.. ‘

Een jaar of 6, 7 ben ik en kom thuis. Ik vertel wat tegen mijn moeder. Ze zegt: ‘Je praat nu hetzelfde als je vriendinnetje. Praat gewoon.’ Geen idee wat dat ‘gewoon’ betekende. Ik denk zoals ik het zelf had verteld. Praat als jezelf. Of op mijn 18e toen ik bij mijn Zeeuwse schoonzus op de koffie was geweest ‘Praat normaal.. je lijkt wel een Zeeuw.’

Ik wilde vaak op anderen lijken. ‘Wow, zij heeft pas een mooie stem. Die vrouw is slim, zegt rake dingen.’ ‘Wat een mooi haar.. ik kan niet tippen aan dat zachte karakter.’

‘Wees jezelf’, hoor je veel. Een boodschap die ik oppervlakkig vond. Het lijkt zo ik-gericht. God maakte ons allemaal uniek. Een heel eigen karakter, een eigen gezicht. Ieder mens gemaakt door de Schepper.

U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt. Mijn hele lichaam werd door U geweven. Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat U doet, is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan. U zag elk van mijn botten, terwijl zij in het verborgene werden gemaakt. U zag mij al toen ik nog geen vorm had. Elke dag van mijn leven stond toen al in Uw boek opgeschreven. Wat betekenen Uw gedachten veel voor mij, mijn God. Zij zijn ontelbaar. Zelfs als ik ze zou proberen te tellen, blijken het er nog meer te zijn dan de zandkorrels. Ik ben voortdurend in Uw nabijheid.’
Psalmen 139:13‭-‬18 HTB

‘Ik prijs u omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt!’ Pfff, wat een eigen dunk.. ‘Alles wat U doet, is wonderbaarlijk! Alles in mij getuigt daarvan..’ Wauw.. als ik dat toch zou geloven.. Dan zou ik mezelf niet meer hoeven meten met anderen. Dan zou ik geliefd zijn. Aanvaard. Een ander laten bloeien omdat God hem of haar zo wonderlijk heeft gemaakt. Ik zou beseffen hoe groot het is en wat een vakwerk.. geweven door de Schepper.

Heer, leer mij mezelf te zijn. Meer te worden, zoals U mij bedoelde. Dankbaar te zijn dat U mij al zag, zelfs toen ik geen vorm had. Dat U me al voor dat alles in Uw boek had staan. Leer me de ander te zien als wonderlijk gemaakt. Geweven door Uzelf. Amen.

Where your treasure is, there will also be your heart

I wanted to be miljonaire, I wanted to earn a lot of money so that I would be someone. To learn was not my thing, I couldn’t do it so I decided to earn a lot of money. Everybody would have it checked, especially the ones who said I was dumb. My husband desired a posh car, a Porsche, so that would match perfectly! We worked so hard, about 80-90 hours a week. Everything was breaking up but even then our goal was to work, and work hard. Our heart was in the company and in earning lots of money, but we really did not earn that much money. But we kept going and our heart stayed in the company.

For where your treasure is , there your heart will be also

‘Do not store up treasurs for yourselves on earth where mot and vermin destroy, and where thieves break in to steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in or steal, so I say, do remember: For where your treasure is, there your heart will be also.’ Matt 6:19-21.

Last week I was thinking: the moment you set your heart on something, in our case money, then in fact you give your heart away. Focusing on the things on earth capture your heart to do everything to reach the goal you have set on earthly things. When your heart is not in your body anymore, but in things, in fact you are dead.

Matt 6:33 ‘But seek first His Kingdom and His righteouness and all these things will be given to you as well.’

One day we had enough! We had worked so much and it had not given the result we wanted, we were so tired and we had lost ourselves. We decided we had to change and we gave our possessions and our company back to God and changed our goals. Our goal wasn’t money anymore, but living our life with Christ.

‘The world and its desires pass away; but whoever does the will of God lives forever.’ 1 John 2:17

Jesus gives life!

Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things.

Colossians 3 : 1-2

Giving away everything gives freedom; and be fully aware to set your heart on the things of heaven above.

A childrens song I learned when I was young is saying:

‘I have a purse that is never getting old.

I have a treasure that never runs out.

I have a treasure in heaven,

I have Jesus in my heart.

He is the King, He is the King.

He is the One who sets us free.

He is the King, He is the King.

He is King forever.

Jesus is Lord of heaven and earth

and He became a man just like you and me

To lead us to His Father

I am the way, He says.

Do not look for treasures on earth.

Their value shall not stay.

I give you a treasure in the Kingdom.

Follow me, you will be rich like a king.

Jesus says to you: I know all your sorrows

because I became a man like you.

So come to me, do not wait until tomorrow

come and I make you free.

I am the light of the world

and shine in the darkest night.

This is the day that your life begins.

Follow me and you will be as happy as a child.

I have a lamp that will never go out.

I have a way that goes up high.

I have a home in heaven

and I have Jesus in my heart.

He is King, He is my King!’

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Ik wilde vroeger miljonair worden. Veel geld verdienen, dan zou ik tenminste iemand zijn. Leren was mijn ding niet. Het lukte me niet. Ik besloot veel geld te gaan verdienen. Iedereen zou het nakijken hebben. Vooral de mensen die hadden gezegd dat ik dom was. Mijn man had de wens voor een Porsche. Goede match dus. We werkten keihard, 80-90 uur in de week was normaal. Alles ging er kapot van. Toch bleven we erop gericht om hard te blijven werken. Ons hart was bij ons bedrijf en geld verdienen. Echt veel geld verdienden we er niet mee. Toch gingen we stug door. Ons hart lag daar..

waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel geen rijkdommen op aarde. Want je schatten gaan kapot door de motten en de roest, en dieven breken in en stelen ze. Verzamel liever rijkdommen in de hemel. Die schatten gaan niet kapot door motten en roest, en daar zijn geen dieven die inbreken of stelen.  Onthoud goed: waar je rijkdommen zijn, daar zal ook je hart zijn.’ Mattheüs 6:19-21.

Ik liep te denken deze week.. op het moment dat je hart bij iets is, in ons geval geld, dan geef je als het ware je hart weg. De focus op schatten van deze aarde zetten je gevangen om alles te doen wat je wil bereiken. Als ons hart uit ons lichaam zou zijn, ben je eigenlijk dood..

‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden’. (Mattheüs 6:33, HSV)

Op een dag was het genoeg. We hadden zoveel gewerkt en eigenlijk had het niks opgeleverd. Behalve de enorme moeheid. En jezelf verliezen. We besloten dat het anders moest. Ons bedrijf en bezittingen gaven we terug aan God en ons doel werd anders.. Het doel werd het niet meer het geld, maar leven.

De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid. 1 Johannes 2:17

Jezus geeft leven…

Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op de aarde is.
Kolossenzen 3:1-2

Juist alles uit handen geven, geeft vrijheid. Zorgt dat je hart op het goede gericht is, de dingen van Boven.

Dit kinderliedje wat ik vroeger leerde gaat erover..

‘k Heb een beurs die niet oud wordt.
‘k Heb een schat die nooit opraakt.
‘k Heb een schat in de hemel
en ‘k heb Jezus in mijn hart.
Hij is Koning, Hij is Koning.
Hij is het die ons bevrijdt.
Hij is Koning, Hij is Koning,
Koning in eeuwigheid.

Jezus is Heer van hemel en aarde
Toch werd Hij net zo’n mens als wij
Om ons te leiden naar Zijn Vader
Ik ben de weg, zegt Hij.
Zoek niet naar schatten op aarde.
Daar gaat hun waarde voorbij.
‘k Geef je een schat in het Koninkrijk.
Volg je Mij, dan word je de koning te rijk.

‘k Heb een beurs, die niet oud wordt.
‘k Heb een schat die nooit opraakt.
‘k Heb een schat in de hemel
en ‘k heb Jezus in mijn hart.
Hij is Koning, Hij is Koning … (enz.)

Jezus zegt jou: Ik ken al je zorgen
want Ik werd net zo’n mens als jij.
Kom dus bij Mij, wacht niet tot morgen.
Kom, want Ik maak je vrij.
Ik ben het licht van de wereld.
‘k Schijn in de donkerste nacht.
Dit is de dag dat je leven begint
Volg je Mij, dan word je zo blij als een kind.

‘k Heb een lamp die niet uitgaat.
‘k Heb een weg die omhoog leidt.
‘k Heb een huis in de hemel
en ‘k heb Jezus in mijn hart.
Hij is Koning, Hij is Koning… (enz.)