Nauw is de poort van het leven.

Als klein meisje vond ik de tekst altijd erg spannend. In veel huizen hing er een schilderij van. Een smalle weg en nauwe poort er naartoe. Een plaat die ik vaak met veel aandacht heb bekeken. Hoe mensen in het verderf vielen na het genieten op de brede weg en ze bijna niet bij de Heer konden komen op de smalle weg. De brede weg hield in het vermaak in de wereld en de smalle weg was eenvoudig en vooral een beetje saai om te zien. Er waren veel minder mensen. Ongezellig leek het, tegenover het gezellige drukke beeld van de brede weg.

 Jezus zei tegen zijn leerlingen: “Ga binnen door de smalle poort. Want de poort naar de dood is wijd, en de weg daar naartoe is breed. En er zijn heel veel mensen die die weg nemen en door die poort binnengaan. Maar de poort naar het leven is nauw, en de weg daar naartoe is smal. Er zijn maar weinig mensen die die weg en die poort vinden.” Mattheüs 7:13-14

Nauw is de poort en smal de weg er naartoe

Vandaag las ik het opnieuw en opnieuw. Het stuk erna gaat over valse profeten en hoe ze je kunnen verleiden met mooie praatjes.. Hoe je ze kunt herkennen aan hun gedrag. Hoe ze zullen zeggen tegen de Heer wat ze in hun ogen allemaal goed hebben gedaan. Geprofeteerd, duivelen uitgeworpen en dergelijke, maar de Heer zei: ‘Jullie wilden mij niet gehoorzaam zijn’

 Jezus zei tegen zijn leerlingen: “Pas op voor leugenprofeten. Zij beweren dat ze namens God spreken terwijl dat helemaal niet zo is. Je kan hen vergelijken met wolven die zich vermomd hebben als schapen. Ze zien er onschuldig uit, maar van binnen zijn ze verslindende wolven.  Je kan zulke mensen duidelijk herkennen aan de manier waarop ze leven. Het is net als met vruchten: aan een doornplant zul je geen druiven vinden en aan een distel geen vijgen.  Aan een goede boom groeien goede vruchten, maar aan een slechte boom groeien slechte vruchten. Aan een goede boom kunnen geen slechte vruchten groeien, en aan een slechte boom kunnen geen goede vruchten groeien.  Bomen waar geen goede vruchten aan groeien, worden omgehakt en in het vuur gegooid.  Zo kunnen jullie de mensen dus herkennen aan hun vruchten. Hun vrucht is: hun manier van leven.  Niet iedereen die tegen Mij zegt: ‘Heer, Heer,’ zal het Koninkrijk van God binnengaan. Alleen de mensen die Mijn hemelse Vader willen gehoorzamen, mogen binnen komen.  Op de laatste dag zullen heel veel mensen tegen Mij zeggen: ‘Heer, Heer, we hebben toch in Uw naam geprofeteerd en in Uw naam duivelse geesten uit de mensen weggejaagd en in Uw naam allerlei wonderen gedaan?’  En dan zal Ik openlijk tegen hen zeggen: ‘Ik heb jullie nooit gekend. Ga weg! Jullie wilden Mij nooit gehoorzamen!‘ of in een andere vertaling staat ‘wetsovertreders‘ Mattheüs 7:15-23

Ineens begreep ik het.. Wat is de wil van God? Hem liefhebben boven alles en je naaste als je zelf. De brede weg als liefhebber van vooral onszelf..

Voor het stuk over de smalle poort, staat er een tekst. Het lijkt een soort verloren tekst. Mattheus 7:12  ‘Behandel de mensen zoals jullie door hen behandeld zouden willen worden. Want dat is wat de boeken van de wet en de profeten bedoelen.”

Dus: Een ander behandelen zoals je zelf wil behandeld worden.. ik heb genade nodig ook als ik het niet verdien. Ik heb liefde nodig, zelfs als ik lelijk doe. ‘Ik heb honger’ zei Jezus ‘en jij gaf Mij te eten, Ik had dorst en jij gaf Mij te drinken.’

Filippenzen 2:4
‘Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.’

Efeziërs 4:32
‘Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.’

Spreuken 21: 13
‘Wie zijn oren sluit voor het gejammer van de arme, zal ooit zelf om hulp schreeuwen, en geen antwoord krijgen.’

1 Timotheüs 5:8
‘Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige.’

Kolossenzen 3:12
‘Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u Zijn heiligen bent en Hij U liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.’

Spreuken 28:27
‘Wie aan de armen geeft, lijdt nooit gebrek. Wie zijn ogen sluit, wordt door veel vervloekingen getroffen.’

Heer, leer mij U lief te hebben en mijn naaste als mijzelf.. Leer me hoe ik door de smalle poort kan komen die naar het leven leidt.. Dank U Jezus dat U die weg bent, waardoor ik kan gaan. Alleen door U, de Weg, de Waarheid en het Leven, kan ik wandelen hoe U mij heeft bedoeld.

Smal, nauw en eng is de poort, maar Jezus ging eerst en ik mag erachter aan.

Eén antwoord op “Nauw is de poort van het leven.”

  1. Beste iedereen,

    Denk dat je voor de smalle weg niet perfect hoeft te zijn omdat je mens bent.
    Wel denk ik dat als je in een situatie zit in je leven die zondig is waar je geen invloed op hebt je nog steeds op de smalle weg bent. Maar wanneer je bv de bijbel gebruikt om zondiger te worden, denk dat dat richting de brede weg gaat of wanneer je zegt dat je geen vergeving van zonden nodig hebt. Daarnaast geloof ik wanneer je je niet bewust bent dat iets zondig is je niet op de brede weg zit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *