God als je Bron

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Mattheüs 6:33

Wanneer we eerst het Koninkrijk van God zoeken en dat Koninkrijk op de eerste plaats zetten, zal de rest erbij gegeven worden, zegt de Bijbel.

Het Koninkrijk van God op de eerste plaats betekent: Je volledig overgeven God en sterven aan je eigen ik. Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; Galaten 2:20a. Heer wat wilt U dat ik doe?

Wees in GEEN ding bezorgd.

(Maar zorgen maken is toch menselijk?)

Veel mensen leven in tekort. Ze praten over de hoge prijzen, ze hebben het over een kapotte wasmachine of een te laag loon. Ze maken zich zorgen over van alles. Geld, toekomst, werk, noem maar op. Dat is te begrijpen, wanneer het allemaal maar net lukt. Maar de Bijbel zegt: Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Filippenzen 4:6-7 Ja, maar dat is toch menselijk om je zorgen te maken? Klopt, het is menselijk. Maar wij als nieuwe schepping leven Geestelijk. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Kolossenzen 3:3

In 2013 waren we bijna gescheiden… God redde ons huwelijk, maar de tijd die we gehad hadden, waar we ons eigen ‘ik’ gevolgd hadden, had gevolgen. We stonden op het randje van failliet gaan. Het maximale wat we in het rood konden staan, stonden we zakelijk in het rood. De Heer had ons huwelijk gered, nadat we ons opnieuw aan Hem hadden overgegeven. De gevolgen waren nog niet opgelost. We vertelden het niemand, maar zeiden: ‘Heer, U redde ons huwelijk. U liet weten dat we in dit huis mogen blijven wonen. Dank U dat U ook voor dit stuk zal zorgen.’ Op een boven-natuurlijke manier kwam er voorziening. Eerst door gewoon een rekenfout van de boekhouder, waardoor we veel minder btw hoefde te betalen dan normaal. Daar had ik twee weken de tijd nog voor. We dankten voor voorziening en deden ook wat we zelf konden. Ik stuurde klanten die niet hadden betaald een aanmaning en God zorgde ervoor dat er precies genoeg geld binnen kwam voor de btw. Nog een paar weken later kregen we ineens een groot bedrag terug van de belastingdienst. Hierdoor konden we weer gaan bouwen. Het volgende kwartaal bleek de boekhouder het toch niet goed te hebben berekend en moesten we toch het andere gedeelte ook betalen. Op dat moment kon het weer. Halleluja!

We vertelde niemand onze nood…

Maar maakten onze nood bekend bij onze Vader in de hemel.

God is zo trouw dat Hij de zon laat opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Mattheüs 5:45b

Wanneer je het Koninkrijk van God op de eerst plek zet, dan zal Hij je alles erbij geven wat je nodig hebt. Een dak boven je hoofd, kleding, eten.

Ik kom regelmatig mensen tegen die allerlei hints geven in wat ze nodig hebben. Ik zou het liefst dit willen hebben. Ik ben aan het bidden voor dat. Ik heb geloof voor zus. Ik leef van giften. ‘O? En waarom zou ik dat moeten weten? Hoop je dat ik je bron ben?’ Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God Filippenzen 4:6 Laat je verlangens bij God bekend zijn, zegt de bijbel. Er staat niet: ‘En hint aan al je vrienden, zodat zij je gaan voorzien.’

Bedelen, of voorzien worden door de Bron.

Laatst vertelde iemand iets tegen mij over geloof voor voorziening voor iets. De persoon vertelde erbij wat het was. Jammer, dacht ik. Stel dat de Heer nu tot mijn hart had gesproken, zonder dat het was verteld. Dan was het bovennatuurlijke voorziening geweest. Had ik nu gereageerd hierop, was het natuurlijke voorziening geweest. Ik wist nu van de nood.

Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. Marcus 11:24

Geloof dat de Vader in de Hemel je voorziet in je noden. Kijk niet naar mensen. Het zet je gevangen wanneer je op mensen gaat vertrouwen. Je krijgt het gevoel dat je ze tevreden moet houden, door lief tegen ze te zijn of iets dergelijks. Anders geven ze misschien niets meer. Stichtingen hebben daar ook een handje van. Vriendelijk zijn tegen hun gevers. Ze plaatjes of filmpjes laten zien. Of door bijvoorbeeld cadeaus te geven. Terwijl mensen en stichtingen die hun hoop op God hebben gesteld, je niet hoeven te manipuleren door iets te geven, of steeds te hinten. Ze weten dat God hun Voorziener is. Ze zoeken het Koninkrijk van God het eerst en weten dat alles hun zal worden gegeven. Ze vertrouwen niet op mensen.

Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind, bij wie geen heil is. Psalm 146 :3 Dan hoef je ook niet teleurgesteld te zijn in mensen die geen geld geven. God is je Bron, je Voorziener. Dan hoef je ook mensen niet te veroordelen. Dan hoef je ze de maat niet te nemen, als ze nee zeggen. Wanneer je een nood voelt voor iets om te geven, geef dan. De Heer zal je altijd voorzien, je komt dan niet tekort.

Jaren geleden steunden we een stichting structureel. Soms werd er gezegd: Als jullie niet zouden geven, dan kregen we weinig binnen. Dat drukte zwaar. Het was niet onze roeping. Het was hun roeping. Wij stonden wel achter de stichting. Op een bepaald moment wilden we niet meer aan die stichting geven, omdat ons hart er niet meer in was. Er was een vriendschap aan verbonden, en dus was het moeilijk om te stoppen. Stel dat ze boos werden. Stel dat de vriendschap eindigde. We vroegen iemand om raad. We wisten nog niet goed hoe dit werkte. De persoon zei: ‘ als ze geroepen zijn door God, is God toch de Voorziener, jullie toch niet?’ Wow, dat was rake taal. Dat hadden we nodig. Het was zelfs hoogmoedig om te denken dat het niet zonder ons zou kunnen. We besloten het open te gooien en te vertellen wat op ons hart lag. We willen niet meer geven. ‘Geen probleem was het antwoord.’ ‘God is onze Bron. We zijn door Hem geroepen, en Hij zal voorzien. Dat is geloof en vertrouwen.’

Een jaar later hoorden we dat hun bediening enorm was gegroeid en we waren zo dankbaar. God is De Voorziener. Op geloof reageert Hij altijd. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. Hebreeën 11:6

Vertrouw op de Heer met je hele hart. Steun niet op mensen.

Dank U Vader dat U de grote Jehovah Jireh bent. Dank U dat U Uw kinderen nooit een steen geeft wanneer ze om een brood vragen. Dank U dat we niet op mensen hoeven te vertrouwen, al zet U ze wel vaak in. Dank U dat U ons leert, U alleen te vertrouwen omdat U een goede Vader bent. U kent de verlangens van ons hart, maar ik wil ze ook aan U vertellen vandaag. (vertel specifiek je noden) Dank U dat ik het al ontvangen heb. Amen.

Bouw je huis op de Rots…

Vaak loop ik dagen te broeden op een blog. Van inhoud tot titel. Heer wat mag ik delen? De titel vind ik het meest lastig. Wat wil ik ermee bereiken? Leven boven je gevoel zou ik het ook kunnen noemen, Hemels leven, of… bouw je huis op de Rots… Daar gaat de blog over. Wat er ook gebeurt, als je huis stevig is gebouwd op de Rots, kun je alles aan.

Jezus zei tegen zijn leerlingen: “Lúister niet alleen naar wat Ik zeg, maar dóe het ook. Dan lijk je op een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde. Toen het hevig begon te regenen en te stormen en er een overstroming kwam, stortte het huis niet in. Want het was op een stevige ondergrond neergezet. Mattheüs 7:24-25

Luister niet alleen, maar doe het ook.

Ik moest denken aan een vliegreis. Je gaat zitten op de aangewezen plek en krijgt instructies. Stel dat er wat gebeurt, dan weet je wat je moet doen. De stewardess of steward doet alles voor. Hoe de riem werkt, waar je de zuurstof kunt vinden en het zuurstofkapje kunt gebruiken. Welke route je moet nemen om het vliegtuig te verlaten. Alles word laten zien. Eerst altijd jezelf zien te redden, dan de ander. De grootste overlevingskans heb je, wanneer je alle instructies goed opvolgt. Gewoon doen wat ze zeggen. Wanneer er turbulentie ontstaat, kijk ik altijd eerst hoe de stewardessen reageren: ‘Oh,’ denk ik. ‘Ze zien er relaxed uit, dan zal het wel meevallen’ Stel dat ik ervoor zou kiezen om iets anders te doen, dan ze hadden opgedragen wanneer er wat gebeurt. Ik ga bijvoorbeeld een andere route nemen, doe het masker niet op, ga eerst anderen helpen. ‘Dom’ zou je mij noemen? ‘Hoe dom kun je zijn dat je niet hebt geluisterd naar de instructies!’ ‘Tja zou ik antwoorden, dat is toch menselijk?’

Onderzoek wat de Heer zegt…

Jezus zegt:’ Luister niet alleen naar Mijn woorden, maar doe het ook!’

Het zal dan zijn, als een man die zijn huis op een rots bouwt. Ik las de definitie van een rots. Het is harde steen, die overal bovenuit steekt. Iedereen ziet het. Het is verschrikkelijk sterk en wanneer de stormen komen, blijft het huis staan.

De bijbel zegt in Colossenzen 3:2 Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde De dingen van de hemel, zijn de dingen die de Heilige Geest ons bekend wil maken. Zodat we in gehoorzaamheid aan God kunnen leven. Zodat we ons huis vast kunnen zetten op de rots. Jezus zegt: ‘Blijf in Mij en Ik in u’ (Johannes 15)

Het stuk in Mattheüs gaat verder…  Als je wel hoort wat Ik zeg, maar het niet doet, lijk je op een onverstandig man die zijn huis op zand bouwde. Toen het hevig begon te regenen en te stormen en er een overstroming kwam, spoelde het zand weg en stortte het huis in. Er bleef helemaal niets van over. Mattheüs 7:26-27

Zo vaak is er twijfel, ongeloof. In plaats dat we daaraan te werken, hebben we mededogen met ons ongeloof… ‘Dat is toch menselijk?’ ‘Het is in deze situatie toch te begrijpen dat ik niet geloof’ ‘Jij begrijpt toch wel dat ik nu een andere keuze heb gemaakt?’ ‘Ik ben zo vaak teleurgesteld!’ Dit is een huis op zand bouwen. De stormen van het leven komen en het huis drijft weg in ongeloof, twijfel, teleurstelling en aards denken.

Wanneer we onze gedachten op de hemel richten in plaats van op de aarde, kunnen we twijfel uitbannen. Jozua 1:9 ‘ Ja, wees moedig en sterk! Ban angst en twijfel uit uw hart. Onthoud dat de HERE, uw God, u overal zal helpen.’

God heeft zoveel beloften gegeven… Ik noem er een paar…

Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter.’ Psalm 121:3 ‘Allen die hem aanroepen is de HEER nabij, die hem roepen in vast vertrouwen.Psalm 145:18Wie goed luistert, zal het goed vergaan, wie op de HEER vertrouwt, is gelukkig.Spreuken 16:20Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. ‘Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.1 Johannes 4:16Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. ‘Johannes 14:1

Éen van mijn favorieten is deze:

‘Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? WANT… Al deze dingen zoeken de HEIDENEN (de wereld)(aards denken) Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig heeft, maar zoek eerst het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen erbij gegeven worden. Weest dan niet bezorgd over de dag van morgen, want elke dag heeft genoeg aan zichzelf. Mattheüs 6:25-34

Wanneer we hemels denken, en horen en doen wat de Heer ons zegt, bouwen we ons huis op de Rots. Nog steeds maak je dan dingen mee, die soms erg moeilijk zijn. Maar je kunt het aan, omdat je weet dat de Heer voor je zorgt.

Gebed: ‘Dank U Vader, dat U iedere dag voor mij zorgt. Daarom maak ik me geen zorgen. Dank U dat U mij helpt, mijn huis op de Rots te bouwen. Dank U dat mijn voet aan geen steen zal stoten. (Psalm 91) Dat ik bij de Almachtige mag schuilen. Leer me om Hemels te denken en niet aards. Ik bid voor deze dag om Kracht. Ik kijk naar U Heer, de Rots en wankel niet. Dank U dat ik op U mag vertrouwen. Amen.

‘Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil.’ 1 Johannes 3:21-22

Wanneer er dan turbulentie in ons leven is, door beproeving, dan kijk ik naar de hemelse Steward en zie dat Hij is! Dan weet ik, Hij heeft alles in de hand en Hij zegt: ‘Maak je geen zorgen, Ik zorg voor je!’

Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn, al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Psalm 27:3

Vertrouwen is weten…

Toen onze oudste zoon klein was, sprong hij van de commode af en lachte uitbundig! Papa!! Zijn papa ving hem op en het spelletje herhaalde zich keer op keer. Hij had een blind vertrouwen in zijn vader. Hij sloot zijn oogjes en sprong.

Springen met open ogen…

Ik hoor regelmatig door gelovige en niet gelovige dingen roepen als: ‘Waarom laat God de ellende toe in de wereld? Waarom moet ik hier dan nu zo in leven?’ ‘Waarom is er dan ziekte?’ Allemaal vragen waarom iemand twijfelt over God. Alsof we alle ellende van de wereld toeschrijven aan God. Tegenover vertrouwen staat wantrouwen. Ik weet niet of jouw bedoeling goed voor mij is. Misschien zit er wel een addertje onder het gras. Straks kost het me wat als ik ‘ja’ zeg tegen God.

Ik noem een paar bijbel teksten van de bijbel waar God beloften geeft als we vertrouwen.

Gezegend wie op de HEER vertrouwt,
wiens toeverlaat de HEER is.
Hij is als een boom geplant aan water,
zijn wortels reiken tot in de rivier.
Hij merkt de komst van de hitte niet op,
zijn bladeren blijven altijd groen.
Tijden van droogte deren hem niet,
steeds weer draagt hij vrucht. Jeremia 17:7-8

Je bent dus gezegend… als een boom geplant aan water. Je merkt de hitte niet op en je bladeren blijven groen en fris en je draagt vucht… ”

Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan hem bij alles wat je doet,
dan baant hij voor jou de weg. Spreuken 3:5-6

Hij baant je de weg!

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. 1 Johannes 5:14

Wanneer we bidden in overeenkomst met Zijn wil, luistert Hij.”

Allen die hem aanroepen is de HEER nabij,
die hem roepen in vast vertrouwen. Psalm 145:18

De Heer is dichtbij…

Wie goed luistert, zal het goed vergaan,
wie op de HEER vertrouwt, is gelukkig. Spreuken 16:20

Je zal gelukkig zijn…

Angst voor mensen is een valstrik,
wie op de HEER vertrouwt, wordt beschermd.Spreuken 29:25

Je wordt beschermd…

Vertrouwen is overgeven. Gewoon springen in geloof en vertrouwen dat de ander zal vangen. In het dagelijks leven vertrouwen we heel veel. Zonder te kijken hoe de stoel is gemaakt, gaan we zitten. Zonder te kijken of de auto technisch nog helemaal goed is, gaan we rijden. Zonder te onderzoeken of de trein goed in elkaar zit, stappen we in. Zonder te weten of er in eten gif zit, eten we het op. Vaak gaan we uit van onze eigen verstand. En gaan we uit van ons eigen inzicht. Of we zijn gewoon heel goed gelovig in wat de massa zegt. Of goed gelovig dat een ander het beste met je voor heeft. Je kunt ook vertrouwen op geld, je medicijnen, je vaccinatie, je bedrijf, of je verzekering.

Val maar…

Wantrouwen is het tegenovergestelde van vertrouwen. Wantrouwen geeft angst en onzekerheid. Wantrouwen komt vaak via leugens. Wantrouwen is een ‘misschien’. ‘Wantrouwen’ zei in het begin van de schepping in Genenis:

‘God heeft toch gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ ‘Jawel hoor,’ zei eva, maar van één niet, dan zullen we sterven. ‘Helemaal niet joh’ zei de slang. ‘Je ogen zullen open gaan en als God zijn.’

Er ontstond twijfel in hart van Eva… Zou het? Zou God de halve waarheid hebben verteld? Ze at en het ging mis… De mensen moesten sterven.

Vaak geloven we de leugens die onze gedachten binnen komen of door een persoon worden verteld. Er komt wantrouwen. Wantrouwen naar mensen of naar God. Door wat iemand zegt, kan er een zaad geplant worden. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Denk je écht dat God goed is? Denk je écht dat die persoon waar jij mee omgaat te vertrouwen is? Geloof je echt dat die persoon trouw is?

Paulus maakte heftige dingen mee en vroeg nooit waarom. Ik lees een daarom van Paulus:

De kracht die in ons is en die groter is dan elke andere kracht, is niet onze eigen kracht. Het is Gods kracht in ons. We zijn wel in moeilijkheden, maar door zijn kracht zitten we nooit helemaal klem. We hebben wel raad nodig, maar door zijn kracht zijn we nooit wanhopig.  We worden wel vervolgd, maar door zijn kracht laat God ons nooit in de steek. We worden wel vertrapt, maar door zijn kracht staan we telkens weer op. Elke dag dragen we de dood van de Heer Jezus in ons lichaam mee. Alleen zó kan het leven van Jezus in ons lichaam zichtbaar worden.   Aldoor is ons leven in gevaar, vanwege ons geloof in Jezus. Maar zo kan ook aldoor het leven van Christus in ons sterfelijk lichaam zichtbaar worden. Zo kijken wij aldoor de dood in de ogen. Maar het gevolg is wel dat júllie eeuwig leven hebben!

Maar wij zijn net zo vol van geloof als de man die in de Boeken schreef: “Ik geloof, daarom heb ik ook gesproken.” Wij geloven ook, en daarom spreken we ook. Want we weten dat God de Heer Jezus uit de dood heeft teruggeroepen en weer levend heeft gemaakt. Daarom zal Hij ook óns samen met Hem uit de dood terugroepen en weer levend maken. Wij zullen samen met jullie voor zijn troon komen te staan. Want wíj maken al deze moeilijkheden mee omdat dat goed is voor júllie. Zo zullen steeds meer mensen zien hoe goed God is. En zo zullen steeds meer mensen God prijzen. 2 Korinthe 4:7-18

Gebed: Ik zeg tegen de Heere: ‘Mijn Toevlucht, mijn Burcht, mijn God op wie ik vertrouw! (Psalm 91)

Vertrouw jij de woorden van God? Of steun je op je eigen inzicht?

Ik ken jou!

Al vanaf dat ik klein was, had ik een enorme behoefte om gekend te zijn. Dat iemand mij echt kende met al mijn gevoelens, gedachten en verlangen. Een wens om te kunnen delen. Hoe meer ik dat wilde en ik teleurgesteld werd, hoe minder ik mijzelf liet kennen. Ik liet het niet meer zien.

Je kunt soms iemand tegen komen, die je een paar keer ergens hebt gezien.. ‘Hé, waar ken ik jou ook alweer van? Ik ken jou, maar waarvan?’ Oppervlakkig kennen. Herkenning van gezichten.

Heer, U kent mij door en door.
U weet alles van mij, waar ik ook ben.
U weet alles wat ik denk.’ Psalm 139:2
.

Mam! U kent mij toch!

Van de week zat ik even in de tuin met mijn jongste zoon te praten. Hij zei: ‘Mam ik heb weer iets leuks gemaakt van hout.’ ‘Oh, joh wat leuk! Wat geniet je ervan hè, om iets te maken?’ ‘Ja’, zei hij al glunderend. ‘Mam, u kent mij toch!‘ Ik kreeg er tranen van in mijn ogen. Hij voelt zich gekend. Mijn zoon geeft nog makkelijk aan wat er in zijn hart omgaat. Vertelt waar zijn verlangens over gaan. Wel heeft hij tijd nodig. Een vluchtig gesprekje laat niet zoveel zien. Wel als hij merkt dat ik echt aandacht heb. Echte aandacht.. even zitten, praten over van alles en nog wat.

God heeft echte aandacht. Hij wacht tot we komen met al onze verhalen om te horen wat Hij al weet. Psalm 139:4 ‘U kent elk woord van mij, nog voordat ik het heb gezegd. Hoe bijzonder is dat.. dat vertrouwen heeft mijn zoon nog. Hij gaat ervan uit dat ik hem door en door ken.

Inmiddels komt hij op een leeftijd dat het niet altijd meer fijn is dat ik alles van hem weet. Dat ik doorheb dat er iets niet helemaal klopt. En toch wil hij nog gekend zijn.

Wanneer we iets doen wat we beter niet kunnen doen, ontwijken we degenen die ons lief zijn. Of we proberen ons te verbergen.

‘Hoe zou ik kunnen vluchten voor Uw Geest?
Waar zou ik me voor U kunnen verbergen?
 Als ik naar de hemel zou gaan – U bent daar.
Als ik naar het dodenrijk zou afdalen – U bent daar óók.’
Psalm 139:7-8.

Mijn man weet soms beter dan ik wat ik nodig heb. Vooral als ik veel aan mijn hoofd heb, of uit een oud patroon reageer, zegt hij.. ‘Is dat echt wat je wil? Of ga je meer weggeven dan je hebt?’ Ik hou daar zo van.

Iets krijgen wat helemaal niet bij mij past, voelt pijnlijk.. ze kennen me blijkbaar niet.

Toen ik een gebroken vrouw was, wilde ik me niet laten kennen. Stel dat mensen erachter kwamen dat ik kwetsbaar was, dat ik het soms helemaal niet aankon. Dat ik mij een waardeloze vrouw, dochter en moeder vond. Stel dat ze dat zouden zien! Tot mensen lieten zien dat ze ondanks je fouten van je hielden en je echt wilden leren kennen. Dat was zalf voor mijn hart en ik leer(de) opnieuw om mezelf te laten kennen.

God, ik wil dat U alles van me weet.
Kijk in mijn hart, onderzoek mijn gedachten.
Zeg het me als ik iets verkeerds doe,
en help me om weer te leven zoals U het wil. Psalm 139:23-24
.