‘Hoe kan het Heer?’

Afgelopen week was ik de auto aan het wassen. Onder het autowassen is er dan meteen die stilte die ik regelmatig gebruik om met de Heer te praten. Ik hoef dan niet ergens over na te denken en kan gewoon bidden. Zoals Paulus zei: ‘Bid zonder ophouden.’

Er komen veel mensen tot geloof op straat. Afgelopen week bijvoorbeeld, gingen we even naar een juwelier in een stad en daar zat voor de winkel een man op een bankje. Met regelmaat word ik naar iemand toegetrokken en weet dan dat ik het evangelie mag delen. Ik vroeg de man of hij weleens gehoord had dat God veel van hem houdt en een plan met zijn leven heeft. Dat had hij nog nooit gehoord, zei hij, en hij wilde dit wel horen. We gingen hem vertellen dat we allemaal gezondigd hebben en de heerlijkheid van God missen, en dat het loon van de zonde de dood is. Maar de genade die God schenkt is eeuwig leven, door Zijn Zoon Jezus Christus. En dat de Bijbel zegt, ‘Ieder die de Naam van Jezus aanroept, zal worden gered.’ Spontaan gaf hij zijn leven aan Jezus en bad het gebed met ons mee. Op mijn vraag of hij een bijbel had, was het antwoord: ‘nee.’ In diezelfde straat was een boekhandel. Piet kocht een Bijbel voor de man en de man bedankte ons voor dit gesprek en vervolgde zijn weg met blijdschap. Halleluja!

Een vrouw nam de Heere Jezus aan in haar hart.

Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Romeinen 10:13

Onder dat autowassen dus, vroeg ik de Heer: ‘Heer, hoe kan het dat mensen, die nooit van U hebben gehoord, U meestal zo makkelijk uitnodigen in hun hart? Hoe kan het, dat ze zo blij worden om te horen dat er redding voor ze is door Jezus die aan het kruis ging?’ De Heer sprak tot mijn hart: ‘ Omdat ik niet gekomen ben om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. (Lukas 5:32) Mensen die zichzelf nog wel geweldig vinden, kunnen niet ingaan.

En Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachtten, deze gelijkenis: ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De één was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf:  God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.’ Lukas 18:9-14

Jarenlang hebben we mensen het evangelie verteld. Mensen die al hun hele leven in de kerk komen. Zoals bij mensen van de straat, was er geen vreugde bij de boodschap. Er kwam vaak verwijdering door. Er werd gevraagd of we geen teksten meer wilden delen, of er werd gezegd dat we erover moesten zwijgen. Er werd ons verteld hoe je bekeerd moest worden, terwijl ze dit zelf niet waren. Er werd gezegd: ‘Als je echt bekeerd zou zijn, dan zou je wel andere kleding dragen. Als je echt bekeerd zou zijn, zou je , je bekering niet vertellen. Want bekeerde mensen praten daar niet over. Dan zou je erover zwijgen.’ Er werd aanstoot genomen aan de woorden van God. Terwijl veel van deze mensen, voor de buitenkant netjes leven.

Wel heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggende: Dit volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij; Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn. Matthëus 15:8

Op een dag zat ik in de auto en keek in mijn achteruitkijkspiegel waar ik drie mannen tegen hun auto zag leunen. Ze hingen wat met drinken in hun hand tegen de auto. Automatisch ging mijn hand, naar het op- slot- knopje. Een oude gewoonte die ik soms nog heb overgehouden van de tijd als vertegenwoordiger langs de weg. De Heer sprak tot mijn hart: ‘Ga erheen’ ‘Ehm, nou Heer, U heeft het vast gezien dat deze mannen met z’n drieën zijn en ik ben alleen.’ Meteen de stem van de Heer: ‘Jij bent niet alleen?’ ‘Oh nee Heer dat is waar, met U ben ik nooit alleen. Sorry dat ik dat zei.’ Ik opende mijn deur en liep op de mannen af met het woord van God. ‘Heeft iemand jullie weleens verteld dat God veel van jullie houdt?’ (Bijbel: Want God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, Efeze 2:4-5a) Eén van de mannen wees meteen één van zijn andere maten aan en zei: ‘Tegen hem moet je dit vertellen, hij wil dat.’ Als ik met natuurlijke ogen gekeken had, en niet de stem van de Heer had gevolgd, zou ik nooit op hem zijn afgestapt. Zijn huid was gekleurd met plaatjes, en met zijn gouden tanden grijnsde hij naar me en zei: ‘Ja, ik wil het horen.’ Ik begon hem het evangelie te vertellen en serieus luisterden de mannen. De bewuste man ontving het Woord meteen met vreugde en bad het zondaarsgebed met me mee. Hij ontving Jezus in zijn hart en vroeg of nu al zijn zonden waren vergeven.

‘Ja,’ zei ik: want de Bijbel zegt: ‘In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade.’ Efeze 1:7 onze zonden ZIJN vergeven staat er. Maar blijf in Jezus en ga het niet alleen doen. Blijf naar Hem toegaan en niet van Hem af. Ik gaf hem een Bijbel en hij was blij. Bekering betekent: Omkeren. Omkeren van de wereld en je eigen ik. En keren naar God.

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Romeinen 10:9-13

Tot welke groep hoor jij? Tot de (zelf) rechtvaardige die het bloed van Jezus niet nodig heeft? Of ben je een zondaar die weet, dat je de Redder nodig hebt, en niets anders meer kan, dan de boodschap van Jezus dood en opstanding aan te nemen?

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 2 Petrus 3:9

Toets je hart. En vraag de Heer je hart te toetsen en bid dit gebed dan als je de Heer nog niet in je hart hebt. ‘Heer, laat mij zien wie ik ben tegenover U. Laat mij zien dat ik gezondigd heb en Uw heerlijkheid mis Heer. Ik beleid dat ik me gedragen heb als een Farizeeër. Ik ben een zondaar die Uw genade nodig heeft. Was mij Heer, dan zal ik wit zijn. Vergeef me Heer al mijn overtredingen. Ik bid U Heere Jezus, kom in mijn hart. Was mij en reinig mij en maak mij vrij. Vergeef me mijn zonden. Dank U dat U ook stierf voor mij. Ik keer de wereld de rug toe en keer me naar U toe. U zegt Jezus: Leer van Mij nederig te zijn. Ik wil dat leren Heer, nederig te zijn en zachtmoedig. Laat me zien wat Uw hart is Heer en maak mijn hart als dat van U. Amen.’

Een Balk

Een paar jaar geleden kwam ik bij een nieuwe coach. Ik liep vast in allerlei gebieden van mijn leven. Wat ze me daarop zei schokte mij..

Ik vertelde haar dat ik dingen wilde veranderen. Dat ik mijn hart wilde openen en vertelde haar waar ik moeite mee had. Ik had enorme woede af en toe, een woede die explosiegevaar had. Enorme controle drang en diep verdriet soms. Pijn uit het verleden waar ik niet mee afgerekend had.. Echte blijdschap had ik weinig. Mijn irritatiefactor was ook vrij hoog. Het lastige was, dat ik het vaak bij anderen legde. Als mijn man maar reageerde zoals ik hoopte en mijn kinderen deden wat ik wilde, als iedereen mijn grenzen maar respecteerde en klanten gewoon niet zoveel zeurden, dan was er weinig aan de hand. Ik vroeg de Heer me te helpen om geduldig te zijn voor al deze uitdagingen. Vaak lukte het mij een paar weken of soms maar een paar dagen om mijn geduld niet te verliezen en liefdevol te reageren op situaties die buiten mijn macht lagen.

Uiteindelijk liep ik er zo mee vast dat ik hulp vroeg van een coach. Een mooie christen die me verder kon helpen. Ik vertelde haar mijn struggles. Ze keek me aan en zei: ‘Aan de splinters van de anderen kunnen we niets doen. Dus, we gaan met jouw balk aan de gang. Vind je dat goed?’ Mijn balk? Ik was lichtelijk geschokt. Mijn balk. Kom op.. ik kon er toch niets aan doen hoe alles liep? Toch wist ik wat er in het Woord van God staat én wist dat dat de waarheid was. Ik legde het naast mijn situatie en kon niet anders dan doen wat er staat.. Namelijk eerst naar mijn eigen BALK gaan kijken.

Jezus zegt in Mattheüs 7:3-5 ‘Jullie letten goed op de fouten van anderen, maar je eigen fouten zie je niet. Het is alsof je een splinter ziet in het oog van de ander en in je eigen oog een balk zit.

Zo, die komt even binnen, Ik keek naar de fouten van anderen en vergat die van mezelf voor het gemak. Of ik rechtvaardigde mijn eigen fouten door bijvoorbeeld te zeggen dat het kwam door het gedrag van de ander. Bijvoorbeeld, ik vergat een klant te bellen en werd erop aangesproken. Doordat ik baalde dat ik het vergeten was en dat niet toe wilde geven (trots), werd ik boos. Ik beschuldigde dan mijn man dat hij het op een verkeerde toon had gezegd. Als hij het liefdevoller had gezegd, had ik er niet boos om hoeven worden. Zo kun je veel van je eigen gedrag goedkeuren. Mijn kind spettert over de wc rand, terwijl hij net schoongemaakt is. Ik heb die week al teveel hooi mijn vork genomen en val tegen dit kind uit. ‘Je kunt toch netjes gaan zitten’ en zulk soort dingen. Ik was te moe doordat ik mijn grenzen niet bewaakt had en mijn kind moest het ontgelden.

Jezus zegt dan: ‘Jij let goed op de fouten van de ander, maar die van je zelf vergeet je maar voor het gemak. Eigenlijk heb je veel grotere fouten’, zegt Hij.. Hij vergelijkt jouw en mijn fouten met een balk en die van de ander (degene die tegenover je staat) met een splinter. Jezus gaat verder.. ‘Je zegt tegen die ander; Kom ik haal de splinter wel even uit je oog (als jij het liefdevol had gezegd).’ Jezus is scherp en zegt: ‘Doe niet zo schijnheilig!’ Wow.. ‘Doe niet zo schijnheilig!!’ Hij noemt het schijn heilig.. ‘Stop met schijn heilig zijn en dan pas kun je zelf weer goed zien.’

Op het moment dat er een zandkorrel in je oog komt of een vliegje dan begint je oog te tranen en te irriteren. Je kijkt in de spiegel en kijkt wat erin je oog zit, zodat je het er zo snel mogelijk uit kunt halen. Het doet pijn. Alles in je lichaam zegt dat je het eruit moet halen. Je zicht is weg door de tranen, die ervoor kunnen zorgen dat het uit je ogen stroomt. Een soort natuurlijke reiniging. Hoe pijnlijk is dan een balk? Je ziet echt helemaal niks met een balk in je oog. Dus hoe kun je dan een splinter bij een ander zien? Jezus zegt: ‘Haal hem eruit.. Ga ermee aan de slag, zodat je erna de ander met zijn splinter kan helpen.’

Wil je genezing in relaties? Wil je herstel in je emoties? Wil je een heldere kijk op situaties? Haal je balk uit je oog. Een balk van trots, van onvrede, van kritiek, van angst, afwijzing, gierigheid en vul je eigen balk maar in. Ik wist alles wel, dacht ik. Alleen dat was al een dikke balk.. een balk waar ik zeker de splinter van een ander niet mee zag. Maar, wel het idee had dat ik helder de balk van een ander kon zien. Ik keek alleen maar tegen mijn eigen balk aan.

Wil je ook af van je balk en voel je dat dit een boodschap was voor jouw hart en weet je niet goed hoe? Vraag de Heer eerst om hulp. Hij zal je de weg laten zien die je kunt gaan en mensen op je pad brengen om je te helpen.

Weet je niet hoe je zelf hiervoor kunt bidden? Dan mag je dit gebed bidden. ‘Dank U Jezus dat U vertelt dat ik een balk in mijn oog heb. Wilt U mij laten zien waar ik geen helder zicht heb en mij helpen de balk te verwijderen, zodat ik kan zien? Dank U Jezus dat U komt met waarheid en leven. Zodat ik niet langer naar de ander zal wijzen als schuldige, maar zal belijden: ik heb het niet goed gedaan. Waar kan ik het goed maken? Heer mag ik Uw ogen, zodat ik kan zien wat U ziet in genade en waarheid. Zodat ik lief kan hebben omdat U de Liefde bent. Help me nederig en kwetsbaar te zijn, in Jezus Naam. Amen.