Ze hadden ons verteld, dat iedereen aardig was.

Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. Johannes 13:35

Bij een grote locatie in Nederland mochten we een kerkdienst houden.

Al eerder waren we er geweest als kerk.

Alles werd meegenomen voor die dag om de boel gesmeerd te laten lopen. Banners, spullen voor de kinderkerk, boekjes, bijbels, stoeltjes, noem maar op. Een hele volksverhuizing waar een hoop handen voor nodig zijn.

Die dag moesten mijn man en zoon een uur eerder aanwezig zijn om mee te dienen in hun team, dan ik.

Ik besloot ze even te helpen.

Toen we klaar waren, sprak ik twee meiden aan die in dienst waren van de betreffende locatie. Ik vroeg ze de wel bekende vraag: ‘Heeft iemand jullie verteld dat God van je houdt en een enorm goed plan voor je leven heeft?’

Ze hadden het weleens gehoord en de één dacht wel dat ze naar de hemel zou gaan als ze zou sterven omdat ze altijd vriendelijk was tegen alle mensen. De ander wist het niet. Ik vertelde dat de bijbel zegt, dat we allemaal gezondigd hebben en daardoor God nabijheid missen.. en de rest van het evangelie.

Na een poosje namen ze Jezus aan in hun leven.

Ze vertelden me dat ze enorm zin hadden om te werken die dag. De keer ervoor dat we geweest waren als kerk, hadden andere collega’s gewerkt en die hadden het zo geweldig gevonden om die dag te werken, dat ze dat enthousiast hadden verteld tegen alle andere collega’s en deze meiden hierdoor nieuwsgierig waren geworden.

‘Ja,’ zei de ene, ‘ze hadden tegen ons gezegd dat iedereen blij was, iedereen aardig tegen elkaar, er was eenheid en iedereen was behulpzaam, dat wilden wij ook meemaken, dus ik ben zo blij dat we vandaag mogen werken om dit ook eens te zien!’

Wauw! De bijbel zegt: ‘Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.’ Filippenzen 4:5 HSV

Of, er staat in een andere vertaling; ‘Laat alle mensen zien dat jullie vriendelijk zijn. De Heer is dicht bij jullie.’

Dit hadden ze gezien. De eenheid hadden ze gezien. Ik geloof dat dit een zaad was voor de dames om de liefde van Jezus in hun hart te ontvangen.

Ik geloof meer dan ooit, dat iedereen verlangt naar eenheid.

Naar echtheid, naar liefde.

En toch zijn er meer mensen depressief. Er word meer dan ooit opgeroepen dat je mag zijn wie je bent en dat iedereen erbij hoort.

Dit word gedaan door een soort wetteloosheid te creëren. Alles mag en alles kan en iedereen mag ‘iets’ zijn of voelen.

De bijbel zegt dat aan het einde van de tijd. De wetteloosheid zal toenemen. De wereld zegt dan.. ‘wauw, nu komt het goed. Nu gaat iedereen liefhebben.’ Maar de bijbel verteld het tegenovergestelde..

En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.

Mattheüs 24:12

Wij hebben de oplossing. Jezus Christus! Hij kwam om te zoeken en te redden naar wat verloren is.

Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Romeinen 13:8 HSV