God als je Bron

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Mattheüs 6:33

Wanneer we eerst het Koninkrijk van God zoeken en dat Koninkrijk op de eerste plaats zetten, zal de rest erbij gegeven worden, zegt de Bijbel.

Het Koninkrijk van God op de eerste plaats betekent: Je volledig overgeven God en sterven aan je eigen ik. Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; Galaten 2:20a. Heer wat wilt U dat ik doe?

Wees in GEEN ding bezorgd.

(Maar zorgen maken is toch menselijk?)

Veel mensen leven in tekort. Ze praten over de hoge prijzen, ze hebben het over een kapotte wasmachine of een te laag loon. Ze maken zich zorgen over van alles. Geld, toekomst, werk, noem maar op. Dat is te begrijpen, wanneer het allemaal maar net lukt. Maar de Bijbel zegt: Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Filippenzen 4:6-7 Ja, maar dat is toch menselijk om je zorgen te maken? Klopt, het is menselijk. Maar wij als nieuwe schepping leven Geestelijk. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Kolossenzen 3:3

In 2013 waren we bijna gescheiden… God redde ons huwelijk, maar de tijd die we gehad hadden, waar we ons eigen ‘ik’ gevolgd hadden, had gevolgen. We stonden op het randje van failliet gaan. Het maximale wat we in het rood konden staan, stonden we zakelijk in het rood. De Heer had ons huwelijk gered, nadat we ons opnieuw aan Hem hadden overgegeven. De gevolgen waren nog niet opgelost. We vertelden het niemand, maar zeiden: ‘Heer, U redde ons huwelijk. U liet weten dat we in dit huis mogen blijven wonen. Dank U dat U ook voor dit stuk zal zorgen.’ Op een boven-natuurlijke manier kwam er voorziening. Eerst door gewoon een rekenfout van de boekhouder, waardoor we veel minder btw hoefde te betalen dan normaal. Daar had ik twee weken de tijd nog voor. We dankten voor voorziening en deden ook wat we zelf konden. Ik stuurde klanten die niet hadden betaald een aanmaning en God zorgde ervoor dat er precies genoeg geld binnen kwam voor de btw. Nog een paar weken later kregen we ineens een groot bedrag terug van de belastingdienst. Hierdoor konden we weer gaan bouwen. Het volgende kwartaal bleek de boekhouder het toch niet goed te hebben berekend en moesten we toch het andere gedeelte ook betalen. Op dat moment kon het weer. Halleluja!

We vertelde niemand onze nood…

Maar maakten onze nood bekend bij onze Vader in de hemel.

God is zo trouw dat Hij de zon laat opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Mattheüs 5:45b

Wanneer je het Koninkrijk van God op de eerst plek zet, dan zal Hij je alles erbij geven wat je nodig hebt. Een dak boven je hoofd, kleding, eten.

Ik kom regelmatig mensen tegen die allerlei hints geven in wat ze nodig hebben. Ik zou het liefst dit willen hebben. Ik ben aan het bidden voor dat. Ik heb geloof voor zus. Ik leef van giften. ‘O? En waarom zou ik dat moeten weten? Hoop je dat ik je bron ben?’ Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God Filippenzen 4:6 Laat je verlangens bij God bekend zijn, zegt de bijbel. Er staat niet: ‘En hint aan al je vrienden, zodat zij je gaan voorzien.’

Bedelen, of voorzien worden door de Bron.

Laatst vertelde iemand iets tegen mij over geloof voor voorziening voor iets. De persoon vertelde erbij wat het was. Jammer, dacht ik. Stel dat de Heer nu tot mijn hart had gesproken, zonder dat het was verteld. Dan was het bovennatuurlijke voorziening geweest. Had ik nu gereageerd hierop, was het natuurlijke voorziening geweest. Ik wist nu van de nood.

Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. Marcus 11:24

Geloof dat de Vader in de Hemel je voorziet in je noden. Kijk niet naar mensen. Het zet je gevangen wanneer je op mensen gaat vertrouwen. Je krijgt het gevoel dat je ze tevreden moet houden, door lief tegen ze te zijn of iets dergelijks. Anders geven ze misschien niets meer. Stichtingen hebben daar ook een handje van. Vriendelijk zijn tegen hun gevers. Ze plaatjes of filmpjes laten zien. Of door bijvoorbeeld cadeaus te geven. Terwijl mensen en stichtingen die hun hoop op God hebben gesteld, je niet hoeven te manipuleren door iets te geven, of steeds te hinten. Ze weten dat God hun Voorziener is. Ze zoeken het Koninkrijk van God het eerst en weten dat alles hun zal worden gegeven. Ze vertrouwen niet op mensen.

Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind, bij wie geen heil is. Psalm 146 :3 Dan hoef je ook niet teleurgesteld te zijn in mensen die geen geld geven. God is je Bron, je Voorziener. Dan hoef je ook mensen niet te veroordelen. Dan hoef je ze de maat niet te nemen, als ze nee zeggen. Wanneer je een nood voelt voor iets om te geven, geef dan. De Heer zal je altijd voorzien, je komt dan niet tekort.

Jaren geleden steunden we een stichting structureel. Soms werd er gezegd: Als jullie niet zouden geven, dan kregen we weinig binnen. Dat drukte zwaar. Het was niet onze roeping. Het was hun roeping. Wij stonden wel achter de stichting. Op een bepaald moment wilden we niet meer aan die stichting geven, omdat ons hart er niet meer in was. Er was een vriendschap aan verbonden, en dus was het moeilijk om te stoppen. Stel dat ze boos werden. Stel dat de vriendschap eindigde. We vroegen iemand om raad. We wisten nog niet goed hoe dit werkte. De persoon zei: ‘ als ze geroepen zijn door God, is God toch de Voorziener, jullie toch niet?’ Wow, dat was rake taal. Dat hadden we nodig. Het was zelfs hoogmoedig om te denken dat het niet zonder ons zou kunnen. We besloten het open te gooien en te vertellen wat op ons hart lag. We willen niet meer geven. ‘Geen probleem was het antwoord.’ ‘God is onze Bron. We zijn door Hem geroepen, en Hij zal voorzien. Dat is geloof en vertrouwen.’

Een jaar later hoorden we dat hun bediening enorm was gegroeid en we waren zo dankbaar. God is De Voorziener. Op geloof reageert Hij altijd. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. Hebreeën 11:6

Vertrouw op de Heer met je hele hart. Steun niet op mensen.

Dank U Vader dat U de grote Jehovah Jireh bent. Dank U dat U Uw kinderen nooit een steen geeft wanneer ze om een brood vragen. Dank U dat we niet op mensen hoeven te vertrouwen, al zet U ze wel vaak in. Dank U dat U ons leert, U alleen te vertrouwen omdat U een goede Vader bent. U kent de verlangens van ons hart, maar ik wil ze ook aan U vertellen vandaag. (vertel specifiek je noden) Dank U dat ik het al ontvangen heb. Amen.