Geloof zonder twijfel

Een tijd terug zat ik gezellig met mijn oudste in gesprek. Het ging over één van de maatregelen tegen het wel bekende coronavirus. Ik zei er wat over en zijn antwoord was: ‘ Ja, jij gelooft niet in Corona, dus logisch dat jij dat vindt’ ‘Je gelooft niet in Corona?’ vroeg ik hem en was wat verbaasd over dit antwoord van hem. Ineens besefte ik wat hij zo mooi zei. Ik geloof niet in Corona inderdaad. Ik geloof in God. De Schepper van jou en mij. Ik hoor om mij heen dat mensen Corona krijgen, dat wel. Maar erin geloven?

Uitkijkend op de zon over het water.

‘Waar geloof jij in?’ vraag ik weleens mensen. Veel antwoorden heb ik al gehad: ‘Ik geloof in mijzelf’ of ‘ik geloof in Boeddha’ of ‘ik geloof in God’ of ‘ik geloof dat alle religies gelijk zijn.’ ‘Ik geloof dat ik niet lang meer zal leven’ ‘Ik geloof dat het nooit meer goed komt tussen mij en mijn familie’, ‘Ik geloof dat ik niet meer beter wordt’… vul maar in.

Ik moest eraan denken, wat we allemaal kunnen uitspreken over waar we in geloven. ‘Ik zal hier mijn hele leven wel last van hebben.’ ‘Ik zal waarschijnlijk niet oud worden.’ ‘Ik geloof dat ik in de hemel kom, want ik ben altijd goed voor anderen.’

De Bijbel beschrijft het geloof in God zo.

In Hebreeën 11:1-3 staat: ‘Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten, ook werkelijkheid zullen worden. Het is het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Veel van onze voorouders zijn door hun geloof een voorbeeld voor ons geworden. Doordat we God geloven, begrijpen we dat de wereld door het woord van God is ontstaan. Wat we nu zien, is niet ontstaan uit iets zichtbaars, maar uit iets onzichtbaars, namelijk het woord van God.‘ Het vervolg van dit stuk is een opsomming van mensen die geloofden en op God vertrouwden en worden de geloofshelden genoemd. Omdat Abraham, Omdat Izak, Omdat Jacob en nog een hele rij, God geloofden en daaruit handelden. Ondanks lijden en sterven bleven ze geloven omdat ze wisten dat er voor hen een betere toekomst was.

Twijfel is toch menselijk? Logisch toch? We zijn gewoon mensen en mogen toch twijfelen? Ik begrijp het hoor, dat je twijfelt. ‘Heel normaal is dat’ hoor je dan. Jezus liep over het water. De discipelen dachten dat het een spook was en Jezus zei: ‘ Wees niet bang. Ik ben het.’ Petrus werd enthousiast: Hij antwoordde: “Heer, als U het bent, beveel mij dan om over het water naar U toe te komen!”  Jezus zei: “Kom!” Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij op de wind ging letten, werd hij bang en hij begon te zinken. Hij schreeuwde: “Heer, red mij!” Onmiddellijk stak Jezus zijn hand uit en greep hem. En Hij zei: “Je hebt niet genoeg geloof! Waarom ging je twijfelen?” Mattheüs 14:28-31.

Zolang Petrus naar Jezus keek, geloofde hij. Zodra hij op de omstandigheden keek, zonk hij en werd ‘kleingelovige’ genoemd door Jezus.

Twijfel kijkt op omstandigheden. Geloof zegt: ‘Maar God… Hij is boven ons bidden of beseffen. Hij is de Schepper. Hij is het Begin en het Eind. Hij is de Redder. Hij is Jezus waar elke knie zich voor zal buigen en elke tong zal belijden dat Hij Heer is. Geloof is door het horen van het Woord van God. Vertel Mijn wonderen van dag tot dag… Bouwt ook jezelf op.’

We hebben lastige jaren in ons huwelijk gehad. Veel moeite en verdriet door de ziekte van mijn man. ‘Hoe nu verder. Heer! Hoe moeten we verder. Wij weten het even niet. Maar U weet het.’ Soms zag ik het niet meer zitten wanneer ik keek naar de plaatjes (omstandigheden) en dacht ik: ‘Heer haal mij maar thuis, Het lukt me niet meer en ik ben bang dat ik alsnog de dingen ga doen die ik niet wil.’ Het leek of ik dan naar God keek, maar in werkelijkheid steunde ik op mijn eigen kracht. Soms doe ik dat nog wel eens. Daar word het een zooitje van. Is dan mijn geloof weg? Nee, ik weet dat ik het zelf niet goed heb gedaan. God is altijd goed.

Wees blij, broeders en zusters, als je geloof door allerlei moeilijkheden op de proef wordt gesteld. Want daardoor zal je leren geduld te hebben. Zo zal je geloof sterker worden en zal je een volwassen geloof krijgen. Daardoor zal je altijd het goede doen.  En als je een keer niet weet wat je moet doen, mag je God om wijsheid vragen. God geeft die altijd, zonder boos te zijn dat je het zelf niet weet.  Maar je moet daar wel vol geloof om bidden, zonder te twijfelen.  Want als je twijfelt, lijk je op een golf van de zee die door de wind steeds een andere kant wordt opgejaagd.  Als je twijfelt, zal je niets van de Heer krijgen.  Je weet dan namelijk zelf niet wat je wil en bent onzeker bij alles wat je doet. 1 Jacobus:2-8

Als je in de verleiding komt om verkeerde keuzes te maken, is het heerlijk voor je als je toch voor het goede kiest en aan je geloof vasthoudt. Want dan zal de Heer je het eeuwige leven geven. Dat is de beloning die Hij heeft beloofd aan de mensen die van Hem houden.  Maar je mag nooit zeggen dat Gód jou op de proef stelt. Want God kan niet door het kwaad verleid worden om iets slechts te doen. En Hij doet Zelf ook niemand kwaad om iemands geloof op de proef te stellen.  Maar elke keer als je in de verleiding komt om het verkeerde te doen, komt dat doordat de verlangens van je oude ‘ik’  aan je trekken. Ze proberen je mee te slepen.  Als je je daar niet tegen verzet, word je uiteindelijk inderdaad ongehoorzaam aan God. En als je niet langer gehoorzaam wil zijn aan God, brengt dat tenslotte de dood voort.  Houd jezelf niet voor de gek, lieve broeders en zusters! Jacobus 1:12-16

Maar als iemand geen geloof heeft, kan God onmogelijk blij met hem zijn. Want als iemand naar God toe komt, moet hij geloven dat HIJ IS  wie Hij zegt dat Hij is, en dat Hij de mensen beloont die werkelijk naar Hem verlangen. Hebreeën 11:6

Geloof alleen!

Is dit nu later…

Is dit nu later?
Is dit nu later als je groot bent
Ik snap geen donder van het leven
Ik weet nog steeds niet wie ik ben
Is dit nu later?
“( Stef Bos)

Tot rust komen aan het water..

Verwikkeld in de strijd van onzekerheid, vechtend tussen het kind van ooit en de realiteit van volwassen horen te zijn op de dag van vandaag. Het liefst kruip ik soms terug achter de jurk van mijn moeder om zo stiekem in een hoekje de wereld gade te slaan. Ik die stellig over kan komen en alles lijk te weten. Kan bevangen zijn door onzekerheid over alles. Een gedeelte in mij waar een enorme worsteling kan plaats vinden… Ik snap geen donder van het leven, Ik weet nog steeds niet wie ik ben is op dat moment alles wat er is. De kennis die ik met mijn verstand verworven heb, schijnt weg te zijn gegleden en de roep; MAMA MAG HET LICHT AAN OP DE GANG, lijkt logischer dan ooit.. Een zoektocht naar de Waarheid in het leven, de liefde te ervaren en te geven, teleurstelling en gewetensnood, maakt dat het donker kan voelen en ik een licht van buitenaf nodig heb.

“We spelen nog verstoppertje
Maar niet meer op het plein
En de meeste zijn geworden
Wat ze toen niet wilden zijn
” (Stef Bos)

Ben ik geworden wie ik ben? Die ander is toch veel beter. Had ik maar meer creativiteit, meer kleur, meer woorden, meer kracht.. meer…meer.. meer.. Liefde.. Had ik maar meer liefde.. Meer lef.. Waarom vergelijk ik me met anderen? Het is toch prima zo? En dan begint het weer opnieuw.. Wat denk jij nu bij te dragen aan de wereld… Waar ben ik voor gemaakt Heer? Als kind worstelde ik niet. Het was er gewoon. Geloof dat de dromen uit mijn hart waarheid zouden worden.

Ik worstel en kom boven.. Heer ik verdrink in willen, niet kunnen, denken te weten, plicht en te behoefte aan rust. In willen delen en de behoefte om te verstoppen… geloof hebben en kom mijn ongeloof te hulp.

“wij zijn allemaal volwassen, wie niet weg is is gezien
en ik zou die hele chaos, nu toch helder moeten zien
maar ik zie geen hand voor ogen, en het donker maakt mij bang
mama, mama!
kan het licht aan op de gang”
(Stef Bos)

Het liefst wil ik vertellen wat ik al weet of denk te weten. Kracht laten zien en spierballen.. alleen een lach om mijn gezicht en ‘het gaat altijd goed’ laten zien. Steeds meer te beseffen dat Kracht in mijn zwakheid komt. Dat ik het niet weet en de Waarheid mag uitnodigen in mijn niet weten. Dat de zoektocht van het later, de Weg word die ik zoek. Uitnodigen het enige is wat ik echt nodig heb. De rest niet weet, maar dat weet.. Dat ik HET LEVEN nodig heb. De Adem van God in mijn neus.

Dat ik mag uitnodigen de Persoon, die dit alles is in mijn: later, als ik groot ben en niet wetend wie ik ben, kan vervullen. Ik niet meer hoef te verstoppen achter de rok van mijn moeder Jezus is die persoon.. Jezus is de WEG, DE WAARHEID en HET LEVEN. Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.’ Johannus 14:6

Ik ben het licht voor de wereld.
Johannes 8:12a
VADER, dank U voor Uw LICHT in mijn hart. En het licht op mijn pad