Goedheid en Goedertierenheid volgen mij.

Zoals wel vaker, waren we laatst op de markt. We vroegen een ondernemer hoe het ging. Zijn antwoord was: ‘Ik mag niet klagen.’ ‘Ik mag niet klagen?’ was onze vraag. ‘Nee, het gaat goed, ik mag niet klagen.’ Een algemene zin die we allemaal weleens kunnen gebruiken. Niet klagen. Stel dat mensen denken dat het té goed met je gaat! ‘Ik mag niet klagen, dus doe ik het ook niet.’ zei hij.

Tegenover klagen staat lofprijzen. Ik prijs U omdat U mij altijd verzorgt. Omdat het mij aan NIETS ontbreekt, iedere dag voor mij uitgaat, met mij mee gaat.

David looft God in Psalm 23.

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel.(Hij geeft me kracht.) Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. Hoe geweldig! Hij doet mij neerliggen, Hij leidt mij, Hij verkwikt mijn ziel of geeft me kracht zegt een andere bijbelvertaling.

Er ontbreekt niets.

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. En zelfs al gaan we door een donker dal, Hij gaat er mee doorheen. Ik hoef geen kwaad te vrezen want Hij is met mij.

Tegenover mijn vijanden geeft Hij mij te eten. En daar zalft Hij mijn hoofd met olie. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.

Wauw! Goedheid en goedertierenheid volgen mij. Heb je daar weleens over nagedacht als je weer aan het klagen was? Dat de Heer je Herder is en je volgt met Zijn goedheid? In welke situatie je ook zit. Je hoeft niet bang te zijn, want Hij is met je. Je kunt danken dat het je aan niets ontbreekt! Halleluja. Een houding van dankbaarheid naar de Herder. Naar je Schepper. Niets ontbreekt mij.

Dank U Vader dat U mijn Herder bent en mij altijd volgt met goedheid en goedertierenheid. Dat ik in Uw huis mag zijn tot in lengte van dagen. Dat mij NIETS ontbreekt, omdat U in alles zorg draagt en mij vervult met Uw vreugde. Dat Uw vreugde mijn kracht is en dat wanneer ik door het dal ga, U mee gaat en mij troost geeft en ik niet bang hoef te zijn. Dank U wel voor een overvloeiende beker. Voor een gezalfd hoofd. Amen.