Waak over je vreugde.

Helemaal volgetankt met de woorden van de Heer kunnen we zijn en het gevoel hebben dat we alles aankunnen. Geen probleem te groot en al jubelend zien we de dag tegemoet.

Dan begint er iets als een botte bijl te slaan in je vreugde. Eerst iets kleins. Je huisgenoot loopt vervelend te doen en doet niet wat je graag zou zien. Het is als een bijl die steeds op dezelfde plek hakt, waardoor een gat ontstaat. De eerste klap (situatie) doet weinig. Dan komt de volgende. Iemand dringt bijvoorbeeld voor bij de supermarkt terwijl je al haast had. Dat lukt ook nog wel. Dan opnieuw één. Er begint iemand onredelijk tegen je uit te vallen en er begint een gevoel van irritatie te ontstaan. Bij de volgende klap komt de irritatie naar buiten en zeg je misschien dingen die je liever niet had gezegd.

Met botte bijl erin hakken.

Een gevoel van falen overvalt je. Hoe kan het nu? Je was zo vol blijdschap deze morgen en ineens is alles weg. Het liefst had je het geweldige nieuws van de Heer Jezus willen vertellen, maar doordat je zo gereageerd hebt, is dat idee helemaal weg.

In de bijbel staat dat de duivel komt om te roven te stelen en te verderven. Maar de Heer is gekomen om ons leven te geven in overvloed

Maar de dief komt alleen maar om te stelen en te doden en te vernietigen. “Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed.”
(Johannes 10:10, (basisbijbe
l)

De boze vindt het geweldig om ons te roven van onze vreugde, omdat we dan krachteloos worden. De vreugde van de Heer is onze kracht (Nehemia 8:11) Als hij die kracht kan roven, gaan we ons vaak overgeven aan onze gevoelens. Gevoelens van bitterheid, van irritatie of wanhoop. Laatst was ik zelf helemaal vol van vreugde. We zouden naar de stad gaan en vol hoop en geloof voor mooie ontmoetingen liep ik in die vreugde door het huis heen. Ik opende mijn mail die dag, om alvast wat klanten te helpen. Een negatieve review sloeg een eerste klap in mijn vreugde. Toen een klant die onredelijk reageerde op een fout die wij hadden gemaakt. De tweede klap. Toen werd er rommel gemaakt waar ik net had opgeruimd. En een gevoel van moedeloosheid overviel me ineens, waardoor ik nergens zin meer in had. Ik had geen zin meer om de naar stad te gaan, geen zin meer om aardig te zijn, en zeker geen zin meer om ook nog het evangelie (blijde boodschap) te brengen aan andere mensen. Ik had mijn hart niet goed bewaakt en had de boze mijn vreugde laten stelen. Mijn vreugde was weg.

Hoe kunnen we dat doen in Zijn vreugde blijven? In Thessalonicenzen staat: Wees waakzaam. De boze gaat rond als een brullende leeuw.. (intimiderend)

Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. 1 Petrus 5:8 Een prooi die hij kan verslinden staat er. Mijn vreugde leek verslonden.

Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, (dankbaar hart) want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. 1 Thessalonicenzen 5:16-18.

Door steeds in Zijn nabijheid te zijn, kunnen we blijven staan in vreugde. Een prediker zei laatst: ‘We moeten leren gewoon onze schouders op te halen.’ Iemand doet lelijk? Dank U Heer dat ik geslepen word aan deze persoon. We maken iets mee dat we niet hadden zien aankomen of verwacht hadden? Dank U Heer dat U alles doet me werken ten goede. Je moet lang op iets wachten? Dank U Heer dat U mijn geduld laat groeien. Je voelt je zwak? Dank U Heer dat U kracht geeft in zwakte. Voel je ieder stuk van vreugde uit je vloeien? Zelfs dan nog kunnen we onze schouders ophalen en zeggen: “Het is alleen maar mijn gevoel en God zal me ook nu geven wat ik nodig heb.’ Dat heeft Hij beloofd. De boze (duivel, dief) heeft dan geen kans om te stelen. Op deze manier waken we over ons hart en blijven gericht op de goedheid van God en in Zijn vreugde.

Spring op van vreugde in God.

Laten wij altijd omhoog kijken naar onze hemelse Papa en danken dat Hij altijd voor ons zorgt en verheugd daarover zijn.

Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,
laten wij juichen en ons verheugen. Psalm 118:24

Dank U dat ik mag leven vanuit Uw overvloed, dat ik nooit tekort kom. Help me om waakzaam te zijn wanneer een aanslag wordt gedaan op mijn vreugde. Amen.