Mensen wachten op het goede nieuws.?

Zou jij iemand een miljoen willen geven? 
Zie je dat gezicht dan al voor je? 
Stralend van oor tot oor. 

Weet je, die miljoen gaat gewoon weer op. 
En zal een nog grotere leegte achter laten dan  er al was. 

We mogen mensen veel beter nieuws vertellen. Redding door Jezus Christus. 

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Romeinen 3:23‭-‬24 HSV

We hebben allen gezondigd en missen hierdoor de heerlijkheid van God. Maar nu het goede nieuws… 
God verzoende zich met de wereld door Jezus Christus.

God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. 2 Korinthe 5:19 HSV

Ik wil jou dit vertellen.
En roep op dit met mij te vertellen aan iedereen. 

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.

Dit is niet een tijdelijk ding. Maar voor altijd. 

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Romeinen 10:9‭-‬11 HSV