Dankbaarheid.

Jaren geleden vierden we het kinderfeestje van onze oudste zoon. Ongeveer zeven kinderen waren gekomen. Er begon er één met klagen… Waarom gaan we niet naar een speeltuin? Ik vind thuis blijven niks aan. De anderen luisterden mee en een paar gingen zijn voorbeeld volgen. ‘Ja, thuis blijven is niks aan.’ ‘ Wij gaan altijd ergens naar toe,’ zei weer een ander. Het irriteerde me enorm. ‘Wat ondankbaar zeg!’ zei ik tegen mijn man.

Op mijn beurt kon ik ook klagen over kleine en grote dingen. Klagen over mensen om mij heen, klagen over klagende klanten, klagen over de rommel in huis, de vieze auto, de was etc..

Onvrede..

Klagen staat tegenover dankbaarheid. Het legt een focus op wat er niet is. Onvrede. Klagende mensen, zijn meestal niet de meest aantrekkelijke mensen om mee om te gaan. Er is altijd wel iets waar over geklaagd kan worden. Een focus op een tekort. Alsof er niet goed voor ons gezorgd wordt.

Tegen God kunnen we ook klagen. Allemaal vragen stellen om het gemeende tekort vervuld te krijgen. Ik kom er zelf steeds meer achter dat juist de dankbaarheid mij blijdschap geeft. Dankbaar dat de Heer voor ons zorgt, dat Hij alles doet mee werken ten goede. Dat ik ook van dingen die niet goed gaan, kan leren. Steeds je blik te richten op alle mooie dingen van het leven.

Psalm 100

Een lied
voor de Heer!
Dien de Heer met blijdschap.
Kom vrolijk zingend naar Hem toe. Geef toe dat de Heer God is.
Hij heeft ons gemaakt en wij zijn van Hem.
We zijn zijn volk, zijn schapen, en Hij is onze Herder.
Ga met een danklied zijn poorten binnen.
Kom met een danklied naar het plein van zijn heiligdom.
Prijs de Heer! Dank Hem!
 Want de Heer is goed.
Zijn liefde duurt voor eeuwig.
Zijn trouw houdt nooit op.

Iedere dag zijn er tienduizend redenen tot dankbaarheid (opwekking) Mensen die dankbaar zijn, zijn positief. Ik wil graag bij deze mensen in de buurt zijn. Je kunt er van leren. Ze zien in alles het zonnige stukje. Waar je mee omgaat, word je mee besmet is een spreekwoord. Ga je om met negatieve, ontevreden en klagende mensen, dan word je daar deel van. Of hoor je mensen praten over de grote dingen van God?

Vroeger kon ik helemaal uit mijn dak gaan wanneer er iets mis ging. Een glas viel op de plavuizenvloer in gruzelementen en er kwam een bitter geluid uit mijn keel met de woorden: ‘Kun je niet uitkijken?’ ‘En wie kan dat weer opruimen?’ Of je kunt zeggen; ‘Kan gebeuren!’ ‘Gelukkig hebben we glazen genoeg zodat we niet zonder zitten.’ Of één van onze kinderen had drinken in de vriezer gezet en was het vergeten. Hierdoor was het colablikje ontploft en zat de hele koelkast eronder. Balen natuurlijk. ‘Blijf dan ook met je vingers ervan af.’ Zei ik dan. Nu kan ik zeggen: ‘Het kan gebeuren, ik vind het niet zo fijn, maar het voordeel is dat de koelkast weer eens lekker schoon is nu.’

Bewust worden van gedrag helpt zo enorm. Wanneer we in zelfmedelijden gaan, kunnen we onmogelijk dankbaar zijn. Het is dan zo gericht op ons zelf… ‘ Niemand begrijpt mij.’ ‘ Ik moet altijd alles alleen doen.’ ‘Blijkbaar heeft God lievelingetjes, want veel mensen krijgen veel meer dan ik.’ ‘Ik maak dit weer mee.’ Jaloezie en bitterheid gaan de boventoon voeren.

In alle omstandigheden, moeite, verdriet, problemen. We zijn met God in staat om altijd vreugde te hebben. We kunnen altijd in een houding van dankbaarheid leven. Zelfs in de meest moeilijke situatie weten dat God voor ons zorgt. Dat Hij ons niet in de steek laat.

‘Ja, maar ik voel me gewoon zo rot…’ Ga maar danken.. ‘Ja, maar jij weet niet waar ik doorheen ga!’ Klopt, ga maar danken dat je het met de Heer aan kunt. ‘Jij weet niet hoe zwaar mijn weg is!’ Ook dat klopt, maar Jezus weet het en Hij helpt je in iedere situatie met de uitweg.

1 Thessalonicenzen 5:16-18 
Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.” 

De juiste richting..

Filippenzen 4: 6-7 
“Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.” 

Alles wat uit je mond komt, komt uit de diepte van je hart. Zit er onvrede? Dat komt eruit. Ben je dankbaar, dan horen en zien mensen dat van je.

Colossenzen 3: 15
“Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.”

Laten we over ons hart waken. Dat is de bron van leven zegt de bijbel. We zijn geroepen om de vrede van Christus te laten heersen.

Gebed: Dank U Vader dat U altijd voor ons zorgt. Dat U de goede Herder bent. Dat we Uw stem kunnen horen. Ik dank U dat u altijd alles doet meewerken ten goede. Dank U voor een dak boven mijn hoofd, voor een bed om in te slapen. Dank U voor mijn kinderen. Dank U dat U ons te eten geeft. Dank U voor de bloemen in het veld. Dank U dat ik iedere dag weer bij U mag komen met alles wat in mijn hart leeft. Dank U dat ik me nooit zorgen hoef te maken. Dank U dat Uw juk zacht is en Uw last licht. Dat U al mijn zonden aan het kruis heeft gedragen. Dat U ziekte op U nam… Amen..

Vul je eigen gebed van dankzegging maar in… Het is zoveel langer dan dit. Wanneer we gaan leven vanuit die dankbaarheid, wordt de lijst iedere dag langer. Dankbaarheid vult je hart met blijdschap en vrede..