Het antwoord…

Leef niet naar het vlees maar naar de GEEST

Gister begon ik mijn blog met: ‘Is dit nu later?’ Ik snap niets van het leven .. Vragen en onzekerheid die voortkomen uit mijn ziel. De Bijbel zegt dat we niet naar het vlees maar naar de Geest moeten leven. Leven uit het vlees is gericht op onszelf. Gericht op of ik het goed doe, het begrijp, het fijn vind. Hoe alles beter moet volgens mijn maatstaven. Ook een stuk onvrede over hoe ik gemaakt ben, het moet meer dan die ander zijn. Is dit nu later? Nee, ik begrijp soms niets van het leven. Van de tijd waarin we leven, van mensen om mij heen, van mezelf… Maar..

vanuit het vlees leven.. IK gericht.. Bescherming voor jezelf

‘Vroeger waren jullie geestelijk dood. Dat kwam door jullie ongehoorzaamheid aan God en door de slechte dingen die jullie deden. Want jullie leefden op de manier waarop de ongelovige mensen nu eenmaal leven. Zij laten zich leiden door de duivel, de leider van de onzichtbare machten. Hij is de geest die werkt in de mensen die God niet gehoorzamen. Vroeger hebben wij allemaal zo geleefd. We deden allemaal wat we zelf wilden. Daarom verdienden we Gods straf, net als alle andere mensen. ‘ Efeze 2:1-3.

Een nieuw mens zijn we in Jezus Christus. Hij maakt ons nieuw. Wanneer we ons laten leiden door de Heilige Geest, leven we vanuit een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. ‘Word vernieuwd in je denken’, zegt de Bijbel. ‘Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt.Romeinen 12:2

vernieuwing in denken

In het nieuwe leven komt er soms van buitenaf twijfel, ongeloof, angst, zelfmedelijden, boosheid en wrok. Doordat de Heilige Geest in ons woont, kunnen we ons hart bewaken met het woord van God. Met geloof, hoop en liefde.. Wat laten we binnen komen en leven we uit?

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.
Spreuken 4:23

Dit is nu ‘later, als ik groot ben’… Dan ben ik in Jezus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. ‘Wij worden gered omdat onze Heer Jezus Christus voor ons aan het kruis gestorven is. Dat is het enige waar ik indruk mee wil maken. Mijn leven wordt niet meer beheerst door de dingen die bij de wereld horen. Want mijn oude ik is bij Christus aan het kruis gestorven.‘ Galaten 6:14

‘Waarom is mijn ziel onrustig?’, vroeg ook David zich af in Psalm 43.. Zijn antwoord was: ‘Ik moet op God vertrouwen.. eens zal ik Hem weer danken. Hij zal mij redden, Hij is mijn GOD!’

Is dit nu later…

Is dit nu later?
Is dit nu later als je groot bent
Ik snap geen donder van het leven
Ik weet nog steeds niet wie ik ben
Is dit nu later?
“( Stef Bos)

Tot rust komen aan het water..

Verwikkeld in de strijd van onzekerheid, vechtend tussen het kind van ooit en de realiteit van volwassen horen te zijn op de dag van vandaag. Het liefst kruip ik soms terug achter de jurk van mijn moeder om zo stiekem in een hoekje de wereld gade te slaan. Ik die stellig over kan komen en alles lijk te weten. Kan bevangen zijn door onzekerheid over alles. Een gedeelte in mij waar een enorme worsteling kan plaats vinden… Ik snap geen donder van het leven, Ik weet nog steeds niet wie ik ben is op dat moment alles wat er is. De kennis die ik met mijn verstand verworven heb, schijnt weg te zijn gegleden en de roep; MAMA MAG HET LICHT AAN OP DE GANG, lijkt logischer dan ooit.. Een zoektocht naar de Waarheid in het leven, de liefde te ervaren en te geven, teleurstelling en gewetensnood, maakt dat het donker kan voelen en ik een licht van buitenaf nodig heb.

“We spelen nog verstoppertje
Maar niet meer op het plein
En de meeste zijn geworden
Wat ze toen niet wilden zijn
” (Stef Bos)

Ben ik geworden wie ik ben? Die ander is toch veel beter. Had ik maar meer creativiteit, meer kleur, meer woorden, meer kracht.. meer…meer.. meer.. Liefde.. Had ik maar meer liefde.. Meer lef.. Waarom vergelijk ik me met anderen? Het is toch prima zo? En dan begint het weer opnieuw.. Wat denk jij nu bij te dragen aan de wereld… Waar ben ik voor gemaakt Heer? Als kind worstelde ik niet. Het was er gewoon. Geloof dat de dromen uit mijn hart waarheid zouden worden.

Ik worstel en kom boven.. Heer ik verdrink in willen, niet kunnen, denken te weten, plicht en te behoefte aan rust. In willen delen en de behoefte om te verstoppen… geloof hebben en kom mijn ongeloof te hulp.

“wij zijn allemaal volwassen, wie niet weg is is gezien
en ik zou die hele chaos, nu toch helder moeten zien
maar ik zie geen hand voor ogen, en het donker maakt mij bang
mama, mama!
kan het licht aan op de gang”
(Stef Bos)

Het liefst wil ik vertellen wat ik al weet of denk te weten. Kracht laten zien en spierballen.. alleen een lach om mijn gezicht en ‘het gaat altijd goed’ laten zien. Steeds meer te beseffen dat Kracht in mijn zwakheid komt. Dat ik het niet weet en de Waarheid mag uitnodigen in mijn niet weten. Dat de zoektocht van het later, de Weg word die ik zoek. Uitnodigen het enige is wat ik echt nodig heb. De rest niet weet, maar dat weet.. Dat ik HET LEVEN nodig heb. De Adem van God in mijn neus.

Dat ik mag uitnodigen de Persoon, die dit alles is in mijn: later, als ik groot ben en niet wetend wie ik ben, kan vervullen. Ik niet meer hoef te verstoppen achter de rok van mijn moeder Jezus is die persoon.. Jezus is de WEG, DE WAARHEID en HET LEVEN. Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.’ Johannus 14:6

Ik ben het licht voor de wereld.
Johannes 8:12a
VADER, dank U voor Uw LICHT in mijn hart. En het licht op mijn pad