Goedheid en Goedertierenheid volgen mij.

Zoals wel vaker, waren we laatst op de markt. We vroegen een ondernemer hoe het ging. Zijn antwoord was: ‘Ik mag niet klagen.’ ‘Ik mag niet klagen?’ was onze vraag. ‘Nee, het gaat goed, ik mag niet klagen.’ Een algemene zin die we allemaal weleens kunnen gebruiken. Niet klagen. Stel dat mensen denken dat het té goed met je gaat! ‘Ik mag niet klagen, dus doe ik het ook niet.’ zei hij.

Tegenover klagen staat lofprijzen. Ik prijs U omdat U mij altijd verzorgt. Omdat het mij aan NIETS ontbreekt, iedere dag voor mij uitgaat, met mij mee gaat.

David looft God in Psalm 23.

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel.(Hij geeft me kracht.) Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. Hoe geweldig! Hij doet mij neerliggen, Hij leidt mij, Hij verkwikt mijn ziel of geeft me kracht zegt een andere bijbelvertaling.

Er ontbreekt niets.

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. En zelfs al gaan we door een donker dal, Hij gaat er mee doorheen. Ik hoef geen kwaad te vrezen want Hij is met mij.

Tegenover mijn vijanden geeft Hij mij te eten. En daar zalft Hij mijn hoofd met olie. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.

Wauw! Goedheid en goedertierenheid volgen mij. Heb je daar weleens over nagedacht als je weer aan het klagen was? Dat de Heer je Herder is en je volgt met Zijn goedheid? In welke situatie je ook zit. Je hoeft niet bang te zijn, want Hij is met je. Je kunt danken dat het je aan niets ontbreekt! Halleluja. Een houding van dankbaarheid naar de Herder. Naar je Schepper. Niets ontbreekt mij.

Dank U Vader dat U mijn Herder bent en mij altijd volgt met goedheid en goedertierenheid. Dat ik in Uw huis mag zijn tot in lengte van dagen. Dat mij NIETS ontbreekt, omdat U in alles zorg draagt en mij vervult met Uw vreugde. Dat Uw vreugde mijn kracht is en dat wanneer ik door het dal ga, U mee gaat en mij troost geeft en ik niet bang hoef te zijn. Dank U wel voor een overvloeiende beker. Voor een gezalfd hoofd. Amen.

Willoos en Controle

Dit is een verhaal over twee schapen. Het ene schaap heet Controle en het andere schaap heet Willoos. De schapen leefden al een tijd samen. Controle had het voor het zeggen en Willoos keek wat Controle deed. Willoos wist zelf niet wie hij was. Controle ook niet, maar dacht van wel. Controle voelde zich vaak superieur. Wanneer Willoos iets van een eigen initiatief toont, laat Controle zich gelden door zijn macht te laten zien. Hij gaat hard blaten en soms gaat hij bijten als dit niet genoeg is. Soms drijft hij Willoos verder in de hoek, om te laten weten wie de baas is. Willoos mag eten wanneer Controle het toestaat en mag slapen wanneer Controle gaat slapen.

Willoos weet bijna niet meer beter. Soms kijkt hij verlangend door de kier van de deur in de hoop op vrijheid. Zodra controle dit ziet, gaat de deur helemaal dicht. Stel je voor dat Willoos weg loopt. Willoos doet alles wat Controle wil. Echt leuk vindt Controle dit niet en hij vraagt soms of Willoos ook eens initiatief wil nemen. Ook al zou Willoos het bedenken, dan weet hij niet hoe. Alles wordt voor hem bepaald en uitgevoerd, zodat hij een verlamd schaap lijkt. Soms blaat hij het uit van ellende. Hij snakt naar vrijheid, naar verse weiden. Het blijft bij verlangen. Controle vindt het leven zwaar. Zou graag ontlast willen worden. Heeft een last gepakt die niet van hem is, maar kan niet los laten.. beiden gevangen in een leven wat ze nooit hebben gewild.. Wat een triest verhaal.

Herken je het? Controle willen houden over iedere situatie? Over mensen, je kinderen? Je partner? Alle touwtjes in handen houden. Zorgen dat alles loopt, zodat het leuk is en veilig en fijn en het beste. Steeds harder moet je je best doen, om alles in de hand te houden, het lijkt of het leven uit je handen glipt. Moe gestreden. Overleven..

De Verlosser roept..

Op een dag horen Willoos en Controle een stem buiten. Ze herkennen de stem. Het is de stem van de Herder. Hij roept! ‘Kom maar naar Mij, jullie die vermoeid en onder lasten gebukt gaan. Dan zal Ik jullie rust geven. Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zal je rust vinden. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’ (Matt 11:28-30)

Ze krijgen een nieuwe naam! Willoos krijgt de naam Vrijheid en Controle wordt Overgave.