Kom jij er voor uit?

En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar vanwege de Farizeeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden. Want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God.
Johannes 12:42‭-‬43 HSV

Verschillende leiders die Jezus zagen geloofden. ‘Velen’ staat er zelfs.
Maar ze beleden Hem niet, omdat ze liever de eer van mensen wilden.

Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.
Mattheüs 10:32‭-‬33

Deze mensen hadden de eer van mensen meer lief dan de eer van God.
Jezus zei dat Hij alleen de mensen, die Hem beleiden voor de mensen, ook zou belijden voor Zijn Vader.

Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden.
Markus 8:35 HSV

Zij wilden hun leven behouden. Maar gaan het verliezen staat er.

Wanneer wij met Jezus gestorven zijn, hebben we niets meer te verliezen.

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.
Galaten 2:20

Getuig in Wie je geloofd.
Hij legde Zijn leven af en wij in Hem ook.
Daar hebben we ons leven verloren, om het te winnen in Jezus. Halleluja!

En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.
Openbaring 12:11 HSV

Eerlijk spreken

Oprecht is het woord van de Heer. Alles wat Hij doet is betrouwbaar. Psalm 33:4

Wanneer ons woord oprecht en eerlijk is, geeft het de ander vertrouwen.

Er zijn mensen enorm ‘recht voor zijn raap.’ Een ander woord voor alles recht in je gezicht zeggen. Je krijgt gewoon van hen te horen wat die persoon denkt. Ze houden niet van de schone schijn ophangen.

Soms kan dat door andere mensen worden ervaren als tactloos. Weer anderen ervaren het als verfrissend. Ikzelf hoor tot de groep die het liefst meteen hoor wat er loos is. Daar kan ik wat mee. Liever dat, dan ‘voelen’ dat er wat is, en om de hete brij heen te draaien. Toen ik een jaar of twintig was, werd ik nog weleens gebeld om ergens te komen helpen. Ik vond dat helemaal prima en zelfs wel leuk om te doen. Wat ik wel vervelend vond, was het telefoontje vooraf wat zo ging: ‘Hé, hoe gaat het?’ Waardoor een gesprekje ontstond. In mijn binnenste wist ik al dat er een andere vraag achter zat. Ergens voelde ik me dan misbruikt. Stel gewoon je vraag, dacht ik dan. En erna gaan we wel sociaal doen.

In mijn binnenste wist ik al dat er een andere vraag achter zat.

We kunnen zoveel roepen om aardig over te willen komen. ‘Ik ga je bellen hoor!’ Van tevoren weet je al dat je dit niet gaat doen. Of je ziet iemand lopen in de verte…’Oh, daar heb ik helemaal geen zin in.’ Er volgt een vrolijke uitroep: Hé! ‘Ik loop even door hoor, heb echt haast nu, maar we spreken gauw af hé!’ En vervolgens laat je niets horen. Pijnlijk! Ik heb dit weleens gedaan. De ander die misschien al een gekweld hart heeft, krijgt er nog een knauw bij. Weer iemand die zijn belofte niet nakomt.

In Jacobus staat: ‘Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee.’ Dus als je iets belooft, doe het dan en zeg anders gewoon nee. Doe wat u zegt, consequent heet dat.

Zelf noemde ik vaak het woord misschien. ‘Mam, gaan we deze week naar een trampolinepark?’ ‘Misschien.’ ‘Mam, mag er iemand komen logeren?’ Misschien. Vaak wist ik het antwoord al, maar wilde mezelf niet vastleggen. Of wist ik al dat het niet kon en wilde geen hoop ontnemen. Eigenlijk schepte ik verwachtingen omdat ikzelf geen consequentie wilde op mijn antwoord.

‘Even nadenken’, probeer ik nu te zeggen. Ik weeg dan of ik het ‘waar’ kan maken. Kan ik doen wat ik zeg.

Ga ik jou bellen als ik je dat beloof? Ga ik met je afspreken als ik dat beloof? Ga ik van me laten horen als ik dat beloof? Vul maar in…

Belofte maakt schuld is een spreekwoord wat uitlegt wat het doet. Het maakt schuld. Het legt een schuld op je zelf. Je hebt iets beloofd en doet het niet. Vervolgens kom je die persoon weer tegen en schuld vervult je hart. Het liefst duik je weg, zodat de ander je niet ziet. ‘Oh nee, hij heeft je gezien.’ Dé kans om je niet uitgevoerde belofte even recht te zetten. ‘Joh, ik heb niet gedaan wat ik gezegd had. Wil jij mij dat vergeven?’ Of het wordt nog erger en je begint nog meer smoezen te verzinnen over geen tijd en dat soort dingen.

Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. psalm 34:14

Waarheid spreken, zodat je te vertrouwen bent.

Vaak voelen we bij elkaar aan dat er geen waarheid wordt gesproken. Juist hierdoor loopt de relatie een deuk op. Het vertrouwen gaat wankelen.

Wanneer God spreekt is het waarheid. God belooft niets zonder het na te komen.

2 Korinthe 1:19-20 Silvanus en ik hebben u verteld over Jezus Christus, de Zoon van God. Hij zegt niet ja als Hij nee bedoelt. Wat Hij zegt, doet Hij. Hij maakt al Gods beloften waar, hoeveel het er ook zijn. En omdat Hij Gods ja is, worden wij gedrongen daar ‘amen’ op te zeggen, tot eer van God.

Wauw! Jezus is Gods JA staat er. Jezus is dé Waarheid. En wij reageren daarop met AMEN. Of terwijl: Dit woord is betrouwbaar, is vast. Amen betekent: het zal waar en zeker zijn.

Samen kunnen we leren om na te denken voor we iets zeggen. Is het waar wat ik zeg? Kan ik het nakomen? Leef ik in navolging van mijn Vader in de hemel?

God is geen man dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over zou hebben. Zou Hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou Hij spreken en het niet gestand doen? Numeri 23:19

Gebed: Heer, mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart, U welgevallig zijn. Helpt U mij te leven vanuit Uw waarheid, zodat ik steeds betrouwbaar ben en mensen weten op me aan te kunnen. Leer mij steeds eerlijk te zijn en confronteert U mij met Uw Heilige Geest waar ik dat niet ben. Amen…