Spreek één woord.

Er zijn zoveel problemen in de wereld. Ziekte in levens, fysiek of mentaal. We lopen massaal naar artsen, coaches, pastoraal medewerkers en elkaar. Steeds opnieuw worden de verhalen van pijn aan elkaar verteld. Het liefst laten we de pijn van onze ziel weten en hopen dat de ander dat ook even meevoelt. Naast ons gaat zitten en zegt: ‘Joh, wat verdrietig voor je. Wat moet het moeilijk voor je zijn. Ik kan me voorstellen hoe moeilijk dit voor je is.’ ‘Jezus is naast je hoor, Hij weet van je pijn en kent je nood.’ Mooie woorden toch? Fijn om onze ziel te strelen.

Jezus kwam nooit om de ziel te strelen. Hij kwam om te redden. Te redden wie verloren zijn.

Hij zette me vrij.

Er was een vrouw bij een put. Ze was een verworpen vrouw. Een Samaritaanse. Ze kwam in schaamte overdag, in de hitte, wanneer niemand kwam om water te putten. Jezus zat er al en vraagt haar water. Ze gaat eerst in verdediging. ‘U mag niet met mij praten. Ik ben een Samaritaanse en u een Jood. Jezus geeft haar de opdracht om haar man te halen. Ze antwoordt met: ‘Ik heb geen man.’ Jezus antwoorde haar: “Het klopt dat je zegt dat je geen man hebt. Want je hebt vijf mannen gehad, en met de man met wie je nu leeft, ben je niet getrouwd. Je hebt dus de waarheid gezegd.Toen zei de vrouw: “Heer, ik zie dat U een profeet bent.” Johannes 4:17-19

De vrouw vraagt nog iets over aanbidden. Waar en hoe en Jezus geeft daar antwoord op en dan begint de vrouw te praten over de Messias die is beloofd.

 De vrouw zei tegen Hem: “Ik weet dat op een dag de Messias komt. (Hij wordt ook wel de Christus genoemd.) Als Hij er eenmaal is, zal Hij ons alles vertellen en uitleggen. Jezus antwoordde: ‘IK BEN dat,  Ik die nu met jou praat.’ Johannes 4:25-26

De vrouw rent terug naar de stad en verteld de mensen dat er Iemand precies verteld heeft wie ze was. ‘Dat moet de Messias wel zijn’ zei ze. Vele kwamen door haar getuigenis tot geloof.

Jezus sprak en ze geloofden. De vrouw werd in één keer vrijgezet van schuld en schaamte en was zo vol daarvan, dat ze terug rende naar de stad en er veel mensen door tot geloof kwamen.

Sommige mensen denken dat we moeten blijven terug keren naar oude pijnen om herstel te ontvangen. ( Ik ook lange tijd) Dan kunnen ze met je meeleven. ‘Oh, wat moet je eenzaam zijn geweest, dat je zoveel mannen hebt gehad. Wat moet jij je misbruikt hebben gevoeld. Wat zal je, je schamen voor de mensen om je heen. Wat zal je hart kapot zijn.’ Al kan het allemaal waar zijn, Jezus sprak dit soort woorden niet. Hij zei: “Als je wist wat God jou wil geven, en als je wist Wie hier aan jou om drinken vraagt, dan zou jij aan Hém om drinken hebben gevraagd. Dan zou Hij je vers water hebben gegeven.” Johannes 4: 10

Als je eens wist wie Ik Ben‘ zegt Hij… Als je dat eens wist. Dan zou je het Mij vragen.

Ik in jouw plaats.

Daarna kwam Jezus in Kapernaüm. Daar kwam een Romeinse hoofdman naar Hem toe.  Hij zei tegen Jezus: “Heer, mijn knecht ligt ziek thuis. Hij is verlamd en heeft erge pijn.”  Jezus zei tegen hem: “Ik zal komen en hem genezen.” Maar de hoofdman antwoordde: “Heer, ik ben het niet waard dat U in mijn huis komt. Maar U hoeft maar één woord te zeggen. Dan zal mijn knecht gezond worden. Want ik moet zelf ook gehoorzamen aan de mensen die boven mij staan en mij bevelen geven. En ik heb zelf soldaten aan wie ik bevelen geef. Als ik tegen de één zeg: ‘Ga!’ dan gaat hij. En als ik tegen een ander zeg: ‘Kom!’ dan komt hij. En als ik tegen mijn slaaf zeg: ‘Doe dit!’ dan doet hij het.” Een ander verhaal in Mattheüs 8. ” Jezus, ik geloof dat wanneer U een woord spreekt, hij genezen zal zijn! Het gebeurde wat deze man geloofde. En Jezus zei tegen de hoofdman: “Ga naar huis. Wat je gelooft, zal gebeuren.” En de knecht genas, precies op dat moment. (vers 13)

Op geloof werden de mensen genezen. Ze kwamen bij Hem. Hij openbaarde zich en ze geloofden.

Toen ik tot geloof kwam, werd me verteld dat er allerlei processen op gang kwamen nu. Genezingsprocessen van mijn hart en soms van mijn lichaam. Wanneer ik het woord lees, kan ik dat niet terug vinden. Jezus openbaarde zich volledig. En ze genazen. Ik heb bij coaches gelopen, enorm veel gelezen en gesprekken gevoerd. Het hielp me om te gaan met dingen op gevoel(ziel)niveau. Tot er een moment was, dat een broeder woorden van kennis sprak. Op dat moment leefde ik onder schuld en schaamte, waardoor ik het dorp niet eens meer in durfde om boodschappen te doen. Er waren dingen uitgesproken waardoor ik nog meer in schuld en schaamte verdween. Er kwam een woord van deze broeder van de Heer en het zette me in één keer vrij. Op datzelfde moment ruilt Jezus het kapotte in. Mijn zwakte werd geruild voor Zijn kracht. Hij zette me vrij van schaamte en gaf er vrijmoedigheid voor terug. Net als bij de vrouw bij de put, ren ik de mensen tegemoet. ‘HE! Weet je wie Jezus Christus is? Hij zette me vrij. Met één woord!’

Dank U Jezus dat U bent die U zegt dat U bent. De Weg, de Waarheid en het Leven. Dat ik door U tot de Vader mag komen. Dat U het begin en einde bent. Speek Heer.. Eén woord. Amen.