We zijn niet van deze wereld…

Iedere dag opnieuw komen we voor situaties die keuzes vragen. Ga ik mee in wat die ander doet. Maak ik een keuze uit gemak, om te kunnen doen, wat ik altijd deed? Wat mag het mij kosten om Jezus te volgen? Wat zou Jezus doen? Passen we de boodschap van Jezus aan omdat het beter voelt? Zodat we geen keuze hoeven maken? Jij geheel anders?

Maar jullie moeten helemaal anders zijn, want jullie hebben Christus leren kennen!  Want jullie hebben naar Hem geluisterd. Jullie hebben van Hem de waarheid leren kennen.  Daarom moeten jullie je vroegere manier van leven afdanken, zoals je een stel oude kleren afdankt. Jullie oude manier van leven léék jullie wel gelukkig te maken, maar in werkelijkheid werden jullie erdoor bedrogen. Want uiteindelijk bracht het jullie alleen maar de dood. Efeze 4:20-22

Ik las een boek wat heet: ‘In Zijn voetspoor.’ Het gaat over een dominee die altijd prachtige preken hield voor zijn publiek. Een publiek van mensen die het ‘gemaakt’ hadden in het leven. Die lekker roken, er goed uitzagen en welgesteld het leven door gingen. Tot een man een boodschap kwam brengen in de kerk. Een boodschap die het leven van de dominee en een gedeelte van de hoorders voor altijd veranderde. Een man die niks meer had, een spiegel kwam voorhouden.

Hij (de dominee) en een kleine groep uit zijn kerk besluiten een jaar lang niets anders te doen dan wat Jezus in een bepaalde situatie zou doen. Vanaf dat moment vinden er zeer bijzondere gebeurtenissen plaats. Alles veranderde daar. Steeds opnieuw zochten ze de leiding van de Heilige Geest. Enorm veel mensen wonnen ze voor het Koninkrijk van God. Een ander koninkrijk dan de wereld. Wat mag het ons kosten?


De wereld gaat voorbij. En ook het verlangen naar dingen in de wereld gaat voorbij. Maar wie doet wat God wil, zal eeuwig leven 1 Johannes 2:17

De bijbel zegt dat wij niet van deze wereld zijn. Wij dienen een andere Koning. Jezus is Zijn naam. Hij is de Naam, boven elke andere naam.

We zijn apart gezet.

Het liefst willen we niet opvallen, maar erbij horen. Gewoon mee in de massa. Er bestaat een lied wat zo gaat: ‘En ik hef het glas
op jouw gezondheid
want jij staat niet alleen
iedereen is van de wereld
en de wereld is van iedereen
. De wereld is van iedereen.’ Het klinkt zo liefdevol. Zo mooi. De wereld is van iedereen. Zelfs de paus wil een wereld religie. Geweldig toch? Kun je toch niet tegen zijn? Allemaal één zijn. Jij, helemaal anders zegt de bijbel. Maar jullie moeten helemaal anders zijn, want jullie hebben Christus leren kennen! Want jullie hebben naar Hem geluisterd. Jullie hebben van Hem de waarheid leren kennen. Daarom moeten jullie je vroegere manier van leven afdanken, zoals je een stel oude kleren afdankt. Jullie oude manier van leven léék jullie wel gelukkig te maken, maar in werkelijkheid werden jullie erdoor bedrogen. Want uiteindelijk bracht het jullie alleen maar de dood. Het leven in de wereld lijkt je gelukkig te maken, maar brengt de dood.

Jezus zei; ‘Jullie mogen de wereld en alles wat daar normaal is, niet liefhebben. Want als iemand de wereld liefheeft, dan is de liefde van de Vader niet in hem.’ 1 Joh.2:15 We hebben de mensen lief die erin wonen. Vertellen wie de Redder van de wereld is. Degene die de dood overwonnen heeft en voor ons een plaats heeft gemaakt. De Naam, Jezus waardoor we leven en bewegen. Voor wie iedere knie zich zal buigen. God heeft ervoor gezorgd dat het goed kan komen tussen hem en heel de wereld. Want iedereen die bij Christus hoort, krijgt vergeving van zijn zonden. God wil dat wij dat goede nieuws doorgeven. 2 Korintiërs 5:19

Jij, heel anders…

Het Licht is zo anders dan de duisternis. Wanneer we dat andere durven te zijn, zal ons licht gaan schijnen in de duisternis.

Natuurlijk, ik ben een zwak mens, zoals iedereen. Maar ik doe mijn werk niet met menselijke kracht, ik vertrouw op Gods kracht! God maakt mij sterk. Zo kan ik vechten voor de waarheid! Ik strijd tegen alles wat mensen beweren. Al hun mooie woorden, hun grote verhalen en geweldige ideeën. Ik laat zien dat dat allemaal onzin is. Want de kennis over God is de enige waarheid. En we moeten alleen Jezus Christus gehoorzamen.2 Korintiërs 10:3-5

Met God kunnen we alles aan. Met God kunnen we leven als nieuwe schepping.

God heeft laten zien dat hij goed is, en dat hij alle mensen wil redden. Zijn goedheid helpt ons om betere mensen te worden. Zodat we nee kunnen zeggen tegen een leven zonder God en tegen onze slechte verlangens. Dan kunnen we in deze wereld een wijs en eerlijk leven leiden, zoals God het wil.Titus 2:11-12

Laten we de wereld laten weten wie Jezus is. Vertellen dat de Redder van de wereld ook hen wil redden. Dat we nu in een wereld van macht en controle zijn beland, maar dit niet het einde is. Gods nieuwe wereld is dichtbij. Geloof dat goede nieuws! Dit is het moment om je leven te veranderen.Marcus 1:15

Gebed: ‘Vader, Leer ons mensen in de wereld zijn, zoals Jezus was. Vertel ons door Uw Heilige Geest hoe te handelen. Dank U dat U er altijd bij bent, omdat U beloofd hebt, ik zal je nooit begeven en nooit verlaten. Leer me om in Liefde te leven, met genade en Uw waarheid. Te zien wat het echte geluk is, en anders te zijn in de wereld. Ik ben met U gestorven en niet ik leef, maar U leeft in mij. Wijst U aan, waar ik nog verder dingen af moet leggen. Amen.

Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.Matteüs 5:10