Geen woorden, maar daden..

Een leuk en voor mij onbekend spreekwoord zegt: ‘Veel woorden vullen de zak niet.’ Dat betekent: ‘Met alleen maar praten gebeurt er niets; het komt op het werken aan.’ Of: ‘Woorden zijn geen oorden‘. Dat betekent ook : ‘Met alleen maar praten gebeurt er niets; het komt op het werken aan.’

Wat je doet, spreekt luider dan je woorden

Jacobus 2:17 ‘Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.

‘Woorden zijn woorden’, zei ik vaak in mijn bittere tijden. Ik hoorde zo vaak mooie woorden en in de praktijk gebeurde er weinig.

Iemand belooft iets en doet het niet. Iemand vertelt van je te houden, maar het gedrag laat iets anders zien. Ik hoop je gauw te zien, we gaan gauw afspreken. Vervolgens komt er nooit een dag voor de afspraak. Hop, raak, in je bittere ziel. Een belofte om een keer te koken, het komt er alleen nooit van, een speciale taart wordt beloofd. Hij komt er nooit. Zeg dan niks! ‘Mama komt echt naar je luisteren straks’, maar je agenda slokt je op. Woorden zijn woorden, je hebt er niets aan wanneer het alleen woorden blijven. Loze beloften, loze liefdeswoorden. Gewoon woorden. Pas wanneer het een daad wordt, wordt het woord krachtig. Dan pas wordt er begrepen wat er gezegd wordt.

Jacobus 2:14 ‘Woorden zonder daden, stellen niets voor.’

Soms is het makkelijk om iets te zeggen, gewoon omdat je aardig gevonden wil worden, om de ander niet teleur te stellen of gewoon om er vanaf te zijn. ‘Joh! ik zou je best willen helpen hoor.. laat maar weten of het nodig is, dan kom ik.’ Tja, 99% van de mensen zou helemaal niet vragen naar je hulp. Die hopen dat je met je pannetje soep gewoon voor de deur zal staan. Ik heb beide dingen meegemaakt.. Beloften gedaan zonder daad, gewoon om een soort oplossing te bedenken. Zelfs een belofte om voor iemand te bidden, vergat ik soms. Ook was ik degene waar beloften aan werden gedaan. Hoe was ik teleurgesteld wanneer er niet gebeurde. Ik wacht nog op de taart die nooit kwam. Maar ook weet ik hoe het voelde als wel dat pannetje soep kwam.. ongevraagd. Zomaar ineens stond het daar. Wow, wat kun je daar blij van worden!

Jacobus 2:15-16 ‘Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel en iemand van u zou tegen hen zeggen; ga heen in vrede en word warm en verzadigd. En u zou het hun niet geven, welk nut heeft het dan?

Stel, je ligt op bed en krijgt bezoek. Je vriend vraagt: ‘Hoe gaat het met je?’ ‘Het gaat wel. Ik zou het heel fijn vinden als mijn bed even verschoond kon worden.’ Begripvol als je vriend is, komt het antwoord. ‘Oh, nou dat kan ik begrijpen. Het zou heerlijk zijn als iemand dat zou doen hè? Niks zo fijn als een schoon bed.’ Teleurgesteld zeg je niets meer. Wat heb je eraan gehoord te zijn als er niets gebeurt?

Zonder werken is het geloof dood zegt de Bijbel. Ik geloof dat iedere relatie zonder werken ook dood is. Woorden en daden.. Theorie en de praktijk.. Laten zien wat je woorden bedoelen.

Jacobus 2:18 ‘Maar nu zal iemand zeggen; u hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken, mijn geloof laten zien.’

Het woord kan niet zonder de daad en de daad niet zonder het woord.

Jezus geeft een verhaal voor als we geoordeeld worden. Hij zegt in Mattheüs 25: ‘Ik had honger en jij gaf Mij te eten. Ik had dorst en jij gaf Mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jij hebt Mij gastvrij ontvangen. Ik was naakt en jij hebt Mij gekleed. Ik was ziek en jij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en jij bent bij Mij gekomen. Alles wat je voor deze mensen deed, deed je voor Mij.’

Laten we opletten wat we zeggen en onze woorden kracht bijzetten door daden. Dat mensen verrast zullen zijn in plaats van teleurgesteld. Laten zien wat we geloven. Onze God geeft in overvloed.

Wanneer God iets zegt, gebeurt het….!