Het antwoord…

Leef niet naar het vlees maar naar de GEEST

Gister begon ik mijn blog met: ‘Is dit nu later?’ Ik snap niets van het leven .. Vragen en onzekerheid die voortkomen uit mijn ziel. De Bijbel zegt dat we niet naar het vlees maar naar de Geest moeten leven. Leven uit het vlees is gericht op onszelf. Gericht op of ik het goed doe, het begrijp, het fijn vind. Hoe alles beter moet volgens mijn maatstaven. Ook een stuk onvrede over hoe ik gemaakt ben, het moet meer dan die ander zijn. Is dit nu later? Nee, ik begrijp soms niets van het leven. Van de tijd waarin we leven, van mensen om mij heen, van mezelf… Maar..

vanuit het vlees leven.. IK gericht.. Bescherming voor jezelf

‘Vroeger waren jullie geestelijk dood. Dat kwam door jullie ongehoorzaamheid aan God en door de slechte dingen die jullie deden. Want jullie leefden op de manier waarop de ongelovige mensen nu eenmaal leven. Zij laten zich leiden door de duivel, de leider van de onzichtbare machten. Hij is de geest die werkt in de mensen die God niet gehoorzamen. Vroeger hebben wij allemaal zo geleefd. We deden allemaal wat we zelf wilden. Daarom verdienden we Gods straf, net als alle andere mensen. ‘ Efeze 2:1-3.

Een nieuw mens zijn we in Jezus Christus. Hij maakt ons nieuw. Wanneer we ons laten leiden door de Heilige Geest, leven we vanuit een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. ‘Word vernieuwd in je denken’, zegt de Bijbel. ‘Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt.Romeinen 12:2

vernieuwing in denken

In het nieuwe leven komt er soms van buitenaf twijfel, ongeloof, angst, zelfmedelijden, boosheid en wrok. Doordat de Heilige Geest in ons woont, kunnen we ons hart bewaken met het woord van God. Met geloof, hoop en liefde.. Wat laten we binnen komen en leven we uit?

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.
Spreuken 4:23

Dit is nu ‘later, als ik groot ben’… Dan ben ik in Jezus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. ‘Wij worden gered omdat onze Heer Jezus Christus voor ons aan het kruis gestorven is. Dat is het enige waar ik indruk mee wil maken. Mijn leven wordt niet meer beheerst door de dingen die bij de wereld horen. Want mijn oude ik is bij Christus aan het kruis gestorven.‘ Galaten 6:14

‘Waarom is mijn ziel onrustig?’, vroeg ook David zich af in Psalm 43.. Zijn antwoord was: ‘Ik moet op God vertrouwen.. eens zal ik Hem weer danken. Hij zal mij redden, Hij is mijn GOD!’