Wees jij… mooi!

Op mijn shirt staat Be you, tiful. ‘Wees jij, mooi.’ Steeds opnieuw loop ik over de tekst op mijn shirt na te denken. ‘Wees jij.. ‘

Een jaar of 6, 7 ben ik en kom thuis. Ik vertel wat tegen mijn moeder. Ze zegt: ‘Je praat nu hetzelfde als je vriendinnetje. Praat gewoon.’ Geen idee wat dat ‘gewoon’ betekende. Ik denk zoals ik het zelf had verteld. Praat als jezelf. Of op mijn 18e toen ik bij mijn Zeeuwse schoonzus op de koffie was geweest ‘Praat normaal.. je lijkt wel een Zeeuw.’

Ik wilde vaak op anderen lijken. ‘Wow, zij heeft pas een mooie stem. Die vrouw is slim, zegt rake dingen.’ ‘Wat een mooi haar.. ik kan niet tippen aan dat zachte karakter.’

‘Wees jezelf’, hoor je veel. Een boodschap die ik oppervlakkig vond. Het lijkt zo ik-gericht. God maakte ons allemaal uniek. Een heel eigen karakter, een eigen gezicht. Ieder mens gemaakt door de Schepper.

U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt. Mijn hele lichaam werd door U geweven. Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat U doet, is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan. U zag elk van mijn botten, terwijl zij in het verborgene werden gemaakt. U zag mij al toen ik nog geen vorm had. Elke dag van mijn leven stond toen al in Uw boek opgeschreven. Wat betekenen Uw gedachten veel voor mij, mijn God. Zij zijn ontelbaar. Zelfs als ik ze zou proberen te tellen, blijken het er nog meer te zijn dan de zandkorrels. Ik ben voortdurend in Uw nabijheid.’
Psalmen 139:13‭-‬18 HTB

‘Ik prijs u omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt!’ Pfff, wat een eigen dunk.. ‘Alles wat U doet, is wonderbaarlijk! Alles in mij getuigt daarvan..’ Wauw.. als ik dat toch zou geloven.. Dan zou ik mezelf niet meer hoeven meten met anderen. Dan zou ik geliefd zijn. Aanvaard. Een ander laten bloeien omdat God hem of haar zo wonderlijk heeft gemaakt. Ik zou beseffen hoe groot het is en wat een vakwerk.. geweven door de Schepper.

Heer, leer mij mezelf te zijn. Meer te worden, zoals U mij bedoelde. Dankbaar te zijn dat U mij al zag, zelfs toen ik geen vorm had. Dat U me al voor dat alles in Uw boek had staan. Leer me de ander te zien als wonderlijk gemaakt. Geweven door Uzelf. Amen.

Where your treasure is, there will also be your heart

I wanted to be miljonaire, I wanted to earn a lot of money so that I would be someone. To learn was not my thing, I couldn’t do it so I decided to earn a lot of money. Everybody would have it checked, especially the ones who said I was dumb. My husband desired a posh car, a Porsche, so that would match perfectly! We worked so hard, about 80-90 hours a week. Everything was breaking up but even then our goal was to work, and work hard. Our heart was in the company and in earning lots of money, but we really did not earn that much money. But we kept going and our heart stayed in the company.

For where your treasure is , there your heart will be also

‘Do not store up treasurs for yourselves on earth where mot and vermin destroy, and where thieves break in to steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in or steal, so I say, do remember: For where your treasure is, there your heart will be also.’ Matt 6:19-21.

Last week I was thinking: the moment you set your heart on something, in our case money, then in fact you give your heart away. Focusing on the things on earth capture your heart to do everything to reach the goal you have set on earthly things. When your heart is not in your body anymore, but in things, in fact you are dead.

Matt 6:33 ‘But seek first His Kingdom and His righteouness and all these things will be given to you as well.’

One day we had enough! We had worked so much and it had not given the result we wanted, we were so tired and we had lost ourselves. We decided we had to change and we gave our possessions and our company back to God and changed our goals. Our goal wasn’t money anymore, but living our life with Christ.

‘The world and its desires pass away; but whoever does the will of God lives forever.’ 1 John 2:17

Jesus gives life!

Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things.

Colossians 3 : 1-2

Giving away everything gives freedom; and be fully aware to set your heart on the things of heaven above.

A childrens song I learned when I was young is saying:

‘I have a purse that is never getting old.

I have a treasure that never runs out.

I have a treasure in heaven,

I have Jesus in my heart.

He is the King, He is the King.

He is the One who sets us free.

He is the King, He is the King.

He is King forever.

Jesus is Lord of heaven and earth

and He became a man just like you and me

To lead us to His Father

I am the way, He says.

Do not look for treasures on earth.

Their value shall not stay.

I give you a treasure in the Kingdom.

Follow me, you will be rich like a king.

Jesus says to you: I know all your sorrows

because I became a man like you.

So come to me, do not wait until tomorrow

come and I make you free.

I am the light of the world

and shine in the darkest night.

This is the day that your life begins.

Follow me and you will be as happy as a child.

I have a lamp that will never go out.

I have a way that goes up high.

I have a home in heaven

and I have Jesus in my heart.

He is King, He is my King!’

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Ik wilde vroeger miljonair worden. Veel geld verdienen, dan zou ik tenminste iemand zijn. Leren was mijn ding niet. Het lukte me niet. Ik besloot veel geld te gaan verdienen. Iedereen zou het nakijken hebben. Vooral de mensen die hadden gezegd dat ik dom was. Mijn man had de wens voor een Porsche. Goede match dus. We werkten keihard, 80-90 uur in de week was normaal. Alles ging er kapot van. Toch bleven we erop gericht om hard te blijven werken. Ons hart was bij ons bedrijf en geld verdienen. Echt veel geld verdienden we er niet mee. Toch gingen we stug door. Ons hart lag daar..

waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel geen rijkdommen op aarde. Want je schatten gaan kapot door de motten en de roest, en dieven breken in en stelen ze. Verzamel liever rijkdommen in de hemel. Die schatten gaan niet kapot door motten en roest, en daar zijn geen dieven die inbreken of stelen.  Onthoud goed: waar je rijkdommen zijn, daar zal ook je hart zijn.’ Mattheüs 6:19-21.

Ik liep te denken deze week.. op het moment dat je hart bij iets is, in ons geval geld, dan geef je als het ware je hart weg. De focus op schatten van deze aarde zetten je gevangen om alles te doen wat je wil bereiken. Als ons hart uit ons lichaam zou zijn, ben je eigenlijk dood..

‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden’. (Mattheüs 6:33, HSV)

Op een dag was het genoeg. We hadden zoveel gewerkt en eigenlijk had het niks opgeleverd. Behalve de enorme moeheid. En jezelf verliezen. We besloten dat het anders moest. Ons bedrijf en bezittingen gaven we terug aan God en ons doel werd anders.. Het doel werd het niet meer het geld, maar leven.

De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid. 1 Johannes 2:17

Jezus geeft leven…

Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op de aarde is.
Kolossenzen 3:1-2

Juist alles uit handen geven, geeft vrijheid. Zorgt dat je hart op het goede gericht is, de dingen van Boven.

Dit kinderliedje wat ik vroeger leerde gaat erover..

‘k Heb een beurs die niet oud wordt.
‘k Heb een schat die nooit opraakt.
‘k Heb een schat in de hemel
en ‘k heb Jezus in mijn hart.
Hij is Koning, Hij is Koning.
Hij is het die ons bevrijdt.
Hij is Koning, Hij is Koning,
Koning in eeuwigheid.

Jezus is Heer van hemel en aarde
Toch werd Hij net zo’n mens als wij
Om ons te leiden naar Zijn Vader
Ik ben de weg, zegt Hij.
Zoek niet naar schatten op aarde.
Daar gaat hun waarde voorbij.
‘k Geef je een schat in het Koninkrijk.
Volg je Mij, dan word je de koning te rijk.

‘k Heb een beurs, die niet oud wordt.
‘k Heb een schat die nooit opraakt.
‘k Heb een schat in de hemel
en ‘k heb Jezus in mijn hart.
Hij is Koning, Hij is Koning … (enz.)

Jezus zegt jou: Ik ken al je zorgen
want Ik werd net zo’n mens als jij.
Kom dus bij Mij, wacht niet tot morgen.
Kom, want Ik maak je vrij.
Ik ben het licht van de wereld.
‘k Schijn in de donkerste nacht.
Dit is de dag dat je leven begint
Volg je Mij, dan word je zo blij als een kind.

‘k Heb een lamp die niet uitgaat.
‘k Heb een weg die omhoog leidt.
‘k Heb een huis in de hemel
en ‘k heb Jezus in mijn hart.
Hij is Koning, Hij is Koning… (enz.)

Ik ken jou!

Al vanaf dat ik klein was, had ik een enorme behoefte om gekend te zijn. Dat iemand mij echt kende met al mijn gevoelens, gedachten en verlangen. Een wens om te kunnen delen. Hoe meer ik dat wilde en ik teleurgesteld werd, hoe minder ik mijzelf liet kennen. Ik liet het niet meer zien.

Je kunt soms iemand tegen komen, die je een paar keer ergens hebt gezien.. ‘Hé, waar ken ik jou ook alweer van? Ik ken jou, maar waarvan?’ Oppervlakkig kennen. Herkenning van gezichten.

Heer, U kent mij door en door.
U weet alles van mij, waar ik ook ben.
U weet alles wat ik denk.’ Psalm 139:2
.

Mam! U kent mij toch!

Van de week zat ik even in de tuin met mijn jongste zoon te praten. Hij zei: ‘Mam ik heb weer iets leuks gemaakt van hout.’ ‘Oh, joh wat leuk! Wat geniet je ervan hè, om iets te maken?’ ‘Ja’, zei hij al glunderend. ‘Mam, u kent mij toch!‘ Ik kreeg er tranen van in mijn ogen. Hij voelt zich gekend. Mijn zoon geeft nog makkelijk aan wat er in zijn hart omgaat. Vertelt waar zijn verlangens over gaan. Wel heeft hij tijd nodig. Een vluchtig gesprekje laat niet zoveel zien. Wel als hij merkt dat ik echt aandacht heb. Echte aandacht.. even zitten, praten over van alles en nog wat.

God heeft echte aandacht. Hij wacht tot we komen met al onze verhalen om te horen wat Hij al weet. Psalm 139:4 ‘U kent elk woord van mij, nog voordat ik het heb gezegd. Hoe bijzonder is dat.. dat vertrouwen heeft mijn zoon nog. Hij gaat ervan uit dat ik hem door en door ken.

Inmiddels komt hij op een leeftijd dat het niet altijd meer fijn is dat ik alles van hem weet. Dat ik doorheb dat er iets niet helemaal klopt. En toch wil hij nog gekend zijn.

Wanneer we iets doen wat we beter niet kunnen doen, ontwijken we degenen die ons lief zijn. Of we proberen ons te verbergen.

‘Hoe zou ik kunnen vluchten voor Uw Geest?
Waar zou ik me voor U kunnen verbergen?
 Als ik naar de hemel zou gaan – U bent daar.
Als ik naar het dodenrijk zou afdalen – U bent daar óók.’
Psalm 139:7-8.

Mijn man weet soms beter dan ik wat ik nodig heb. Vooral als ik veel aan mijn hoofd heb, of uit een oud patroon reageer, zegt hij.. ‘Is dat echt wat je wil? Of ga je meer weggeven dan je hebt?’ Ik hou daar zo van.

Iets krijgen wat helemaal niet bij mij past, voelt pijnlijk.. ze kennen me blijkbaar niet.

Toen ik een gebroken vrouw was, wilde ik me niet laten kennen. Stel dat mensen erachter kwamen dat ik kwetsbaar was, dat ik het soms helemaal niet aankon. Dat ik mij een waardeloze vrouw, dochter en moeder vond. Stel dat ze dat zouden zien! Tot mensen lieten zien dat ze ondanks je fouten van je hielden en je echt wilden leren kennen. Dat was zalf voor mijn hart en ik leer(de) opnieuw om mezelf te laten kennen.

God, ik wil dat U alles van me weet.
Kijk in mijn hart, onderzoek mijn gedachten.
Zeg het me als ik iets verkeerds doe,
en help me om weer te leven zoals U het wil. Psalm 139:23-24
.

To give and to take? ….or to recieve

Since my childhood I am being told about life: it is giving and taking. You give and that gives you the right to take something in return. We give and take! I do something for you and you do something in return for me, some sort of forced scoring-system. You drive the car when we go on a trip, I will drive next time. Somebody comes to help you with a job, you’ll help the other one in return. I come to visit you and next time you bring me flowers in return…. exhausting and purely based on ratio.

I personally didn’t dare to ask for help. If someone once would ask me to come over and help me I said : “NO”. I had my own theories: you should never ask anyone if they needed help, but just do it, help them. But by doing so you bumped into their boundaries so that didn’t work either. Again I just said NO if somebody offered me a helping hand. Imagine that they expected me to help them in return….running my own job was enough for me and that cup was already always running over, so you could state: I already had enough on my plate.

Giving was not the problem and something I was good at. Doing good to others. Helping someone or giving something to someone, in fact I started to give even larger gifts every time.

Actually this was the result of a kind of arrogance. A great feeling of being independent. I was very scared of being dependent on someone else, I needed nobody and I arranged my own affairs.

Give from youre heart.. Receive with youre heart

Until…

Until my husband and I came to an all time low moment. I, who often said to other people; ”I pay the bill”, I couldn’t even do that anymore.

One night I wanted to meet up with someone. But, who was waiting for me to show up ? I couldn’t say; “let us meet here or there…and I invite you and the bill is on my behalf” …because I had almost no money and had to count every penny. I felt so small, but anyway I send a message to my niece and asked; “can we have a drink somewhere?” Not in a restaurant please because I have no money to go there.” She said; ”you can come to me, I’ll pay for you!” I said; “ Really? Do you really want to pay for me?” I, who was always so generous could not believe she said that and to recieve…… One day, we would go out for dinner with my tennisteam but I signed out. I told them; “I am so sorry girls, I cannot afford this now, Iam so low in cash.” But the answer I recieved was: ”come on, you have to join us, and we join togheter to pay your bill as well” Seriously, I felt sooo small about this but also very thankfull.

Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, i twill be measured to you. Luke 6:38

To give and recieve Love

The moment that you give and cannot recieve, a form of resentment can rise in your heart. A bitterness that an other person can easily recieve while hardly giving anything. No time, no gifts or flowers, not helping others or anything that I found difficult to manage. In fact, then you give more than you recieve! I discovered that I could not give without recieving back but only to give. It was all about to BE someone, it was part of my desire to be known and seen.

Whatever you do, work at it wit all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will recieve an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Colosians 3:23-24

In that difficult stage in my life I learned to recieve. Up to this day I find it hard to recieve and to say…”thank you, so sweet that you had me in mind”. “So nice that you take time for me” –or- “great that you choose this present for me that fits so perfectly, or thank you for the compliment on my behalf!” and that I can recieve these words and compliments without having 3 critical points passing my mind.

Giving and recieving

Giving with love right from your heart. And recieving from someone else who is giving from a kind and loving heart. For me, it is a real present when somebody can recieve what I have to give.

And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work 2 Cor 9:8

Prayer: Thank you Lord that I recieve enough to share with others. Learn me to give with love more and more and to recieve in thankfullness. Amen.